Lokalpolitik

Nellemanns Have - en upoleret perle!

HAVEN:Sæby er et attraktivt område for tilflyttere, og vi skal af samme årsag sørge for, at der er en bred vifte af muligheder for bosætning - det være sig byggegrunde, almennyttige boliger, andelsboliger og så videre. Så vidt er vi enige i SF, men vi har også en målsætning om, at bosætning aldrig må ske på bekostning af uerstattelige naturværdier. Planlægning af boligbyggeri i Nellemans Have er efter vor opfattelse en krænkelse af et naturområde, der ved relativt beskedne offentlige investeringer kunne gøres endog særdeles attraktivt som rekreativt område for såvel nuværende som kommende Sæby borgere! Det kan ikke passe at vi er så meget i bekneb med at finde attraktive bosætningsmuligheder, at ethvert rekreativt område skal inddrages til parcelhuse. Sæby havn har man presset til det yderste, og enhver grøn plet i midtbyen er de seneste år blevet bebygget til sidste kvadratmeter. Hvorfor ikke udbygge de parcelhuskvarterer, der allerede eksisterer i syd- og vestbyen, og hvis det ikke er nok, så kan Boelsmindevej forholdsvis let forlænges helt til Sulbæk, med bosætningsmuligheder på såvel øst- som vestsiden! Lad os skåne området omkring Nellemanns Have og de tilknyttede søer. Lad det være et projekt for den kommende storkommune at reetablere haven - evt. som et beskæftigelses/uddannelsesprojekt indenfor det grønne område - evt. i samarbejde med EUC, AMU eller andre, der står for uddannelsen af gartner/ naturplejere indenfor såvel den offentlige som den private sektor. Parcelhuse kan laves alle steder - natur skal man behandle nænsomt, da den ellers vil være tabt for generationer. Lad os derfor i fællesskab polere den perle der ligger skjult i istidsskrænten der hvor Langtvedvej slår en bugt. Og til Sæby Byråd: Det må da vist være en tanketorsk med den lokalplan der tillader boligbyggeri i haven!