Nemmere adgang for ægtefæller

Direktør fra Udlændingeservice besøger Aalborg

Birgitte Bové
Danske statsborgeres ægtefæller, der kommer fra områder uden for EU, kan bosætte sig i Danmark uden først at have haft opholdstilladelse i et andet EU land. Arkivfoto: Grete Dahl
Udlændingepolitik 6. oktober 2008 21:45

Mange danske statsborgere har følt sig vildledt eller dårligt vejledt af Udlændingestyrelsen om deres muligheder for familiesammenføring. Men nu tager selve direktøren for styrelsens Udlændingeservice, Henrik Grunnet, på turné for at fortælle om Danmarks nye og mere lempelige praksis på området - indført efter pres fra EU. Første informationsmøde bliver nu på torsdag 9. oktober kl. 16.30-19 i foredragssalen på Aalborg hovedbibliotek. Bagefter fortsætter Henrik Grunnet turneen til Sønderborg, Odense og Århus. Baggrunden er EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen 25. juli i år, der satte spørgsmålstegn ved lovligheden af Danmarks udlændingepolitik. Her fik fire mænd af afrikansk oprindelse medhold i, at de havde ret til opholdstilladelse i Irland, fordi de var gift med kvinder fra andre EU-lande. Selv om de fire mænd ikke havde boet i noget EU-land, inden de kom til Irland, var de omfattet af EU's regler, slog dommen fast. Irlands - og indtil for nylig også Danmarks - krav om forudgående lovligt ophold i en anden medlemsstat er nemlig uforeneligt med EU-direktivet om fri bevægelighed og opholdsret for unionsborgere og deres familiemedlemmer. Som konsekvens er det fra 5. oktober blevet lettere for danske statsborgere at få familiemedlemmer her til landet. Hvad den nye praksis helt præcis betyder, fortæller direktør for Udlændingestyrelsens Udlændingeservice, Henrik Grunnet, om nu på torsdag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...