Nemmere adgang

De svageste elever i folkeskolen får nu nemmere ved at blive i deres almindelige folkeskoleklasse og samtidig modtage undervisning, der er målrettet deres behov.

Liberal Alliance har som et led i forhandlingerne om satspuljemidler på uddannelsesområdet fået igennem, at der afsættes 10 mio. kr. til en særlig pulje til forsøg med digital pædagogik i folkeskolen rettet mod elever med indlæringsvanskeligheder. Pengene skal særligt bruges til at sørge for, at færre elever behøver blive taget ud af deres almindelige klasser og sendt til specialundervisning. Med denne pulje vil de elever, der har sociale problemer, er ordblinde eller f.eks. lider af ADHD, få nemmere adgang til nogle af de digitale hjælpemidler, som vil gøre det nemmere for dem at lære. Det kan være f.eks. undervisning gennem videoer eller it-redskaber, der bygger på interaktivitet. Puljen vil også spare kommuner og skoler penge. Det er for det første godt, fordi de svageste elever får en bedre faglig undervisning og ikke bliver adskilt fra deres kammerater, men der er for det andet også en økonomisk fordel i det, fordi specialundervisning er hundedyrt. Det er både skoler og kommuner, der vil kunne søge om penge fra den nye pulje.