Nemmere at klage for passagerer i tog og busser

Ankenævn for offentlig transport ventes klar 1. februar

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et nyt ankenævn skal sikre bl.a. togpassagerer mulighed for uvildig behandling af klager over f.eks. forsinkede tog eller bøder for manglende billet. Arkivfoto: Torben Hansen

KØBENHAVN:Passagerer i tog og busser får snart bedre mulighed for at klage over urimelige bøder og manglende kompensation ved forsinkelser. Forbrugerrådet forhandler med DSB om oprettelse af et ankenævn for offentlig transport, så der kommer en uvildig behandling af klager. Parterne mødes senere på måneden for at blive enige om detaljerne i forhold til nævnet. Hvis en passager i dag mener, at en bøde er givet urimeligt, er det DSB eller busselskaberne selv, der behandler klagen, og det skal der laves om på. - Der er ingen steder at gå hen, hvis en klage bliver afvist, og det er der et behov for, siger transportmedarbejder i Forbrugerrådet Claus Jørgensen. Arriva og de regionale trafikselskaber er også med i arbejdet, der derfor kommer til at omhandle hele den offentlige transport. Claus Jørgensen håber, at ankenævnet for offentlig transport kan være klar 1. februar. Branchen skal selv finansiere nævnet, og det kommer til at fungere som de øvrige klagenævn, hvor der er et klagegebyr, som betales tilbage, hvis forbrugeren får medhold. Det er indførelsen af rejsetidsgarantien, der har gjort et ankenævn aktuelt. Garantien sikrer passagerne mulighed for at få penge tilbage eller en ny billet, hvis toget eller bussen er forsinket. Men er passageren utilfreds med en afgørelse, er der ingen anden mulighed end at klage til DSB. Derfor har Forbrugerrådet arbejdet på ankenævnet. - Der er et behov - Vi har helt klar fornemmet, at der er et behov. I forløbet omkring rejsetidsgarantien har vi fået en del henvendelser fra folk, der er blevet afvist af DSB og føler sig uretfærdigt behandlet. Det er de færreste, der henvender sig til os, så vi tror, der er mange flere derude. Der kan også være mange, der sidder i forsinkede tog og tænker, at hvis vi klager til DSB, sker der alligevel ingenting, mens hvis der et ankenævn efter DSB, er det måske flere, der kommer på banen. Det vil stille forbrugerne bedre, siger Claus Jørgensen og peger på yderligere eksempler, hvor kunder og DSB kan komme på kant. - Det kan være, at man har fået en bøde for at mangle en billet, fordi klippekortsmaskinen var i stykker, og DSB ikke vil acceptere den forklaring, siger Claus Jørgensen. Forbrugerne har i dag altid mulighed for at gå til Forbrugerklagenævnet, men der er en nedre grænse på 500 kroner, så offentlig transport vil i langt de fleste tilfælde kommer under bundgrænsen. /ritzau/