Nemmere at være forbruger

Det er blevet lidt nemmere at være forbruger i Danmark det seneste år. Det viser en måling, som Forbrugerstyrelsen har lavet. Styrelsen tjekker hvert år, hvordan vi oplever klagemuligheder, gennemsigtighed og tillid på 51 forskellige markeder, som eksempelvis restauranter og motionscentre, og samler tallene i Forbruger Forholds Indekset (FFI). Indekset for 2008 viser, at en lang række danske markeder eller brancher er blevet mere gennemsigtige, og vores tillid til dem samtidig er steget. - Forbrugerforholdene i Danmark er gode. Og vi ser, at markederne samlet set er blevet bedre. Det er positivt både for forbrugerne og erhvervslivet, for det betyder, at de danske markeder er blevet mere velfungerende, siger direktør i Forbrugerstyrelsen Louise Holck. Seks af markederne har bevæget sig mere end 10 pladser op eller ned i indekset. Et af dem er restauranter, som ryger op blandt den fjerdedel af de 51 markeder, der er bedst placeret i FFI. Men selv om det altså samlet set er blevet nemmere at være forbruger, så er der også flere markeder, der har fået dårligere forbrugerforhold end tidligere. Det gælder blandt andet postvæsenet, der har bevæget sig ned blandt den lavest placerede fjerdedel, og malerarbejder, der er faldet med 17 pladser. Markeder, der opnår en bundplacering i FFI er kendetegnet ved, at de udbyder varer eller tjenesteydelser, hvor det er svært som forbruger at vurdere kvaliteten inden købet - for eksempel forsikring eller bilreparation.