Nemt at finde besparelser

Alle og enhver i dette land ved, at så godt som samtlige formandsposter i elevrådene

FOLKESKOLE:Alle og enhver i dette land ved, at så godt som samtlige formandsposter i elevrådene i folkeskoler og gymnasier er besat af personer, der hylder den politiske venstrefløj i Danmark. Da disse formænd m/k som regel er velformulerende, kræver det ikke større overtalelsesevner at få deres undersåtter på skolerne til at boykote undervisningen og gå på barrikaderne under halløjråb af alskens art, rettet mod VK-regeringen. Dette er blevet klart åbenbaret her først i det ny skoleår, der begyndte medio august. Elev- og studenterorganisationer forbereder demonstrationer på Folketingets åbningsdag den først tirsdag i oktober, den 7., ligesom de varsler besættelser af skoler i hele landet. Det skal ske under sloganet: "Kvalitet koster - investeringer nu." Som bekendt er skolerne i dette land underlagt kommunerne. Ansvaret er altså disses! Der er indgået en fælles, frivillig aftale mellem stat og kommuner, og aftaler skal overholdes. Det ved kommunerne godt, så det er dem, der skal tages sig sammen. Kommunerne er selv herrer over at prioritere inden for aftalte rammer, altså også skoleområdet. Men det er ikke nær så sjovt at stå foran et rådhus som at tage turen til København, når elevrådsformændene råber op! Det er netop kommet frem, at skolerne landet over spilder 100 mio. kr. alene på misbrug af strøm. Det er altså blot et enkelt spørgsmål om at slukke for lyset og udluftningsanlæg. En besparelse på 100 mio. kr. vil svare til, at hver skole i dette land kan få 50.000 kr ekstra til indkøb af bla. skolebøger ved siden af det, den enkelte kommunalbestyrelse afsætter! Men skete dette, at spare på el, ja, så var der jo ikke noget sjov for de store 14-16-årige børn at tage sig en ekstra pjækkedag for at demonstrere mod noget, som deres elevrådsformænd får påduttet fra bestemte partikontorer på Christiansborg. Det er det rene galimatias at bilde store børn ind, at VK-regeringen skulle ønske sig andet, end at dygtige og pligtopfyldende elever har en god bagage med sig ud i livet efter skoletiden. Men desværre kan jeg frygte, at de brave lærere ikke kan få ørenlyd i mange klasselokaler for at fortælle deres elever, at det er en go' ide at spare på el - også i skoleregi. For de sparede penge vil komme dem selv til gode. Og jeg kan også frygte, at kuglerne støbes den næste lille måneds tid rundt om på skolerne for denne utidige demonstration mod VK-regeringen, fremfor at tiden bliver brugt positivt på at koncentrere sig om det, skolen står for: fagene og disses indhold og læring.