EMNER

Nemt at skabe job

PRODUKTIVITET:Det meste af denne verden har fået et ejendommeligt forhold til indvandrere, der som følge af elendige forhold i deres hjemland søger nye græsgange. Der er store rigdomme i at modtage indvandrere, når man drager omsorg for, at de straks kommer i nyttig beskæftigelse efter ankomsten og ikke som nu bliver opbevaret i diverse lejre, fordi man ikke sørger for, at der er rationel beskæftigelse til dem. I en verden, der mangler alt, og derfor, som hestene bides, når krybben er tom, er det selvfølgelig den letteste sag i verden at sætte folk i arbejde, når man ikke via brandbeskatning får et så højt omkostningsniveau, at man ikke kan konkurrere og derfor må købe sine forbrugsvarer i udlandet, hvor konkurrencemulighederne er bedre. Men at sætte politikerne til at skaffe rationel beskæftigelse er som at sætte vognen foran hesten eller sætte ræven til at vogte gæs. Når de produktive arbejdsgivere ikke længere har en giganthær af snyltere i form af uproduktive administrationshære til at belaste deres økonomi kan de konkurrere med hvad som helst og sætte et ubegrænset antal mennesker til rationelt arbejde, så længe vi lever i en verden, der som helhed mangler alt, og hvor kun få har for meget i forholdt til de kolossalt mange, der mangler alt, fra det mest nødvendige til det mere luksuriøse. At sætte alle til rationelt arbejde af produktiv karakter er overhovedet ikke noget problem - det er i sagens natur langt sværere at skabe arbejdsløshed, som efterhånden har udviklet sig til en hel videnskab inden for finansverdenen, hvor nogle ganske få i diverse nøglestillinger ser en økonomisk fordel i at skabe arbejdsløshed for at holde et kunstigt prisniveau. De få kan lukrere en kort stund, men kun indtil de selv bliver ofre for en beskeden rationel produktion - thi ligesom rigdom, vel at mærke ægte rigdom, skaber mere ægte rigdom, så skaber fattigdom altid endnu mere fattigdom for til sidst at kollapse helt og totalt.