Nemt at være i opposition - men hvad så nu?

ÆLDREPOLITIK:I opposition vidste Dansk Folkeparti ikke, hvorgodt de danske vælgere kunne få det ved at stemme på dem. Hvad var nemmere end at kræve ind til bl.a. vi ældre? Hvad så nu, da alle odds er tilstede. Nej, nu er man støtteparti for regeringen, og så har piben fået en anden Iyd. Man giver med den ene hånd og tager mere tilbage med den anden, og så håber DF, at befolkningen intet opdager. I tager fejl - og os ved næsen. Da man gav ældrechecken, var det jo kun dem, som i forvejen ikke havde været på arbejdsmarkedet, som fik denne at mærke. Det var nok heller ikke gennemtænkt af DF. Der kan ses i aviser og på tv, at i 75 pct. af kommunerne, hvor DF er repræsenteret, spares på ældreområderne, men det er måske ny kurs overfor vores svageste? Godt jeg bor i Aalborg. Nu kan DF bestemme som aldrig før, men hvor er de henne nu? Hvad med at gøre godt på alle jeres kerneområder, som I for år tilbage havde så travlt med at fortælle vi ældre, at I ville gøre for os med al djævlens magt? Nu har I magten som aldrig før, så vi er nogle, som venter spændt - men hvor længe? Næ, der er kommet andre boller på suppen, det var alligevel ikke så nemt, som de troede - det hele skal jo hænge sammen. Det, vi ældre ikke mærker noget til, glæder forhåbentlig de velbjærgede sig over. Vi bliver bare holdt til grin af disse forklædte "rødhætter", DF. Den måde denne regering kører samfundet på, så er jeg ikke i tvivl: Jeg mener allerede at kunne mærke tegn på metaltræthed, og de er vel ikke engang startet endnu, andet end med at forøge arbejdsløsheden, og hvad kan vi så ellers forvente? Godt foråret er på vej. Det kan vel ikke ødelægges!