NESA aktierne lavere efter regnskab

Aktierne i elselskabet NESA faldt omkring 250 kr. efter offentliggørelsen af selskabets årsregnskab. Aktierne lå umiddelbart før offentliggørelsen i kurs 5100, men kostede ved 14-tiden 4850 kr. mod 5000 kr. fredag. Der var i alt handlet 42 aktier. Ved handelens start mandag blev der handlet ganske få aktier til 5500 kr. I begyndelsen af i år kostede aktien 3100 kr. og er således alligevel steget 56 pct. siden årsskiftet. NESA halverede overskuddet i 2002 i forhold til året før, mens den omvendte udvikling foregik i egenkapitalen på grund af overførsel fra værdiregulering og kapitalandele. Nettooverskuddet (eksklusive afgifter) blev på 326 mio. kr. mod 657 mio. kr. i 2001 ud af en omsætning på 4,2 mia. kr. mod 3,8 mia. kr. året før. Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2002 4221 mio. kr., hvoraf 2620 mio. kr. kommer fra overførsel fra værdiregulering og kapitalandele, mod 1541 mio. kr. ved udgangen af 2001. Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende og foreslår i lighed med året før et udbytte på 20 pct. For indeværende regnskabsår venter NESA en omsætningsstigning på 4-8 pct. og et nettoresultat i størrelsesordenen 300-330 mio. kr. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)