Lokalpolitik

Nesgård venter valg til efteråret

Nordjyske socialdemokrater kritiserer V og K

AALBORG:Statsministeren udskriver valg til efteråret, spår formanden for de nordjyske socialdemokrater, Inge Nesgård. - Det er ikke holdbart at blive ved med at basere landets fremtid - og slet ikke fremtidens Europa-politik - på Dansk Folkeparti. Samtidig kan det være bekvemt for regeringen at få et nyt mandat fra befolkningen, før finansloven skal vedtages, og før konsekvenserne af den stramme styring af amter og kommuner for alvor viser sig, sagde Inge Nesgård i går på Socialdemokraternes amtsrepræsentantskabsmøde i Aalborg. Amtsformanden opfordrede partifællerne til at "være rustet til et efterårsvalg". Både hun og en række lokale politikere rettede på mødet skarp kritik af VK-regeringen. Skattestoppet rammer, sagde Inge Nesgård i sin beretning, socialt skævt: Ejendomsskatterne og bilafgifterne er frosset fast, men man må uanset skattestoppet gerne indføre brugerbetaling på en række uddannelser og fjerne tilskud til kollektiv trafik, så taksterne her stiger. Folketingsmedlem Ole Stavad kritiserede, bakket op af amtsborgmester Orla Hav, at regeringen "helt har lagt regionalpolitikken på hylden". - Regeringen skriver i sit program, at man vil have "Et Danmark i balance". Men det kniber meget med at sætte handling bag de fine ord, sagde Orla Hav. Tavse om linjeføring Formanden for den socialdemokratiske amtsrådsgruppe, Ulla Astman Nielsen, havde dog en enkelt rose til Venstre og konservative - nærmere bestemt de to partiers trafikordførere, der forleden i NORDJYSKE Stiftstidende tilsagde statslig støtte til en tredje Limfjordsforbindelse, uanset hvilken linjeføring der lokalt peges på. - Det betragter jeg som et positivt løfte og som en god hjælp til at give os mulighed for nu at koncentrere os om at finde den trafikalt set bedste løsning, sagde hun. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen afviste pure trafikordfører Svend Heiselbergs idé om at lade private betale en del af en ny forbindelse mod, at de bagefter kan opkræve betaling for at benytte den. - Det er helt hen i vejret at have gratis fjordforbindelser lige ved siden af én med betaling, sagde han. Hvilken af de foreslåede linjeføringer socialdemokraterne går ind for, blev ikke kommenteret med ét ord i hverken beretningen eller den efterfølgende debat. Splittet Europa Det gjorde til gengæld krigen i Irak. Inge Nesgård beklagede, at Europa i dag er splittet. - Ikke mindst Anders Fogh Rasmussen har bidraget til denne splid, sagde amtsformanden og udtrykte håb om en snarlig afslutning på krigen, efterfulgt af en genopbygning af Irak i FN-regi. En udtalelse med samme budskab blev vedtaget med 117 stemmer imod tre. John Nørkjær fra Pandrup begrundede fra talerstolen, hvorfor han ikke kunne stemme for at kritisere Danmarks deltagelse i Irak-krigen: - Jeg bryder mig altså ikke om at være i selskab med Enhedslisten og hende dér med malingen, sagde han. Johnny Emil Larsen og Ove Folke Knudsen, ophavsmænd til restaurant Provence i Aalborg og flere gallerier, blev på mødet hædret med den socialdemokratiske kulturpris "Årets Søren". Prisen er opkaldt efter afdøde Søren Madsen, Nordjyllands amtsborgmester gennem en årrække.