Lokalpolitik

Nestléområde i Naturklagenævnet

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over lokalplan - der er ikke behov for nye boliger, siger den

HJØRRING:I fredags dumpede endnu en klage over en lokalplan fra Hjørring Kommune ind på Naturklagenævnets kontor. Det er Danmarks Naturfredningsforening, som nu klager over en lokalplan for et område vest for det gamle Nestlé. Her er har Hjørring Kommune vedtaget en lokalplan, der skal åbne op for boliger og liberalt erhverv. Men det synes Naturfredningsforeningen langt fra er nogen god ide. - Området er en lille perle, der strækker sig fra det åbne land til byens centrum. Nu har kommunen set sit snit til at konvertere området til boligområde på trods af, at kommunen ikke mangler ledigt boligareal og i de seneste år endda har oplevet en befolkningstilbagegang, siger Jørgen Jørgensen, der er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforenings komite i Hjørring. Foreningen mener, at området bør betragtes som et hvilket som helst andet grønt område, der ikke er udlagt til boliger. Derfor opfordrer foreningen i sin klage til Naturklagenævnet, at nævnet ophæver planen, som man mener er i strid med planloven. - Området har aldrig tidligere været tænkt som boliger og der er ikke belæg og dokumentation for et behov for nye boliger, skriver foreningen blandt andet i klagen til Naturklagenævnet. Selv om der med den aktuelle klage nu ligger flere sager i Naturklagenævnet med Hjørring Kommunes navn på, så tager man i kommunen sagen med ophøjet ro. - Det overrasker mig ikke, at foreningen har klaget, men det er jo deres gode ret. Jeg er dog ikke nervøs for det. Vi mener at proceduren er fulgt - det har vi bestræbt os på, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S).