Lokalpolitik

NetOp får nyt nej til udvidelse

Virksomhed midt i Aalbæk møder modstand.

Ophalespil-fabrikken NetOp på Elmevej i Aalbæk vil gerne have mulighed for at udvide de eksisterende bygninger med en lagerhal på op til 170 kvadratmeter. Hallen skal bruges til opbevaring af støbeforme, som nu har plads i en bygning på den anden side af Elmevej. Kommunens udvalg for plan og miljø behandlede sagen på dets møde i august, og her var der enighed om at sige nej til, at der udarbejdes en ny lokalplan, som gør byggeriet muligt, og som i øvrigt lovliggør virksomhedens anvendelse af bygningen på den modsatte side af Elmevej. Forvaltningen indstillede dengang til udvalget, at der blev budarbejdet en ny lokalplan. Det ville politikerne imidlertid ikke. Det skyldes blandt andet, at der er modstand hos de fleste af beboerne i kvarteret mod, at virksomheden får mulighed for at udvide. Generelt er der hos de fleste modstand mod, at den i det hele taget er placeret, hvor den ligger. Det har 35 beboere skrevet under på. På plan og miljøudvalgets møde i slutningen af september blev det af et enigt udvalg besluttet, at kommunen nu skal kræve, at brugen af Elmevej 3 som lager opfører, og at der ikke gives tilladelse til at udvide lagerfaciliteterne på den grund, hvor fabrikken ligger, Elmevej 4, oplyser udvalgsformand John Christensen (V). Samtidig henviser udvalget fabrikken til at overveje en samlet udflytning af fabrikken til industrikvarteret nord for Aalbæk. En sådan henvisning fik fabrikken allerede i den tidligere Skagen Kommunes tid, i forbindelse med, at der blev søgt om tilladelse til at foretage en udvidelse, som stort set svarer til dén, virksomheden nu har søgt om - og altså fået afslag på. Der blev i 2003 udarbejdet et lokalplanforslag, som muliggjorde udvidelsen. Det var der imidlertid så megen modstand imod, at Skagen Byråd valgte ikke at godkende det.