Netværk på vej for landbokvinder

LandboNord klar til at være med til at tilføre landdistrikter mere livskvalitet

VENDSYSSEL:Kronerne vil formentlig i hundred-millionklassen rulle ud i de vendsysselske landdistrikter, når EU's nye landdistriktsprogram sættes i værk fra 2007. Både for at skaffe arbejdspladser, bevare miljø og kvalitet i landskaberne og for at forbedre livskvaliteten for de mennesker, som lever på landet eller i de små byer eller landsbyer. På landsplan regner fødevareminister Hans Chr. Schmidt med at der vil følge 7 milliarder kroner med i programperioden 2007-2013, og han har i et debatoplæg, før den endelige vedtagelse af det danske landdistriktsprogram, lagt op til at der skal gøres en særlig indsats i udkantsområderne, så de ikke hægtes af den økonomiske vækst i resten af landet. Målet er blandet andet at beskæftigelsesandelen i landdistrikterne i 2013 er på samme niveau som i byerne, og det gælder ikke bare job med tilknytning til land- og skovbrug, men også iværksættere, hjemmearbejdspladser eller på anden vis. Det kommende program er dermed langt bredere end det Leader+ Vendsyssel og 11 andre Leader-områder i landet er beskæftiget med i øjeblikket. Her er fokus kun på at skabe større livskvalitet, og Leader+ midlerne langt, langt mindre. Det medfører også at blandt andet erhverv og landbrug får en stor rolle i det fremtidige Leader+ Vendsyssel, som også udstrækkes fra de nuværende Hirtshals, Sæby, Sindal og Løkken/Vrå kommuner til at omfatte de tre kommende storkommuner Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev/Dronninglund. Det svarer næsten til VUR-området, hvor kun Dronninglund ikke er med. - Landbruget er meget interesset i at være med i det. Hvis der ikke er nogen skole, nogle fritidsaktiviteter, så har landmandens børn ingen at lege med, siger projektleder Inge Lise Sørensen. Hun blev ansat som sådan i LandboNord for et år siden, og via midler fra indenrigsministeriets landdistriktsmidler har hun medvirket til at iværksætte et multinetværk og Poulstrup og Tårs. - Det projekt har allerede ført til nogle flere kontakter. Der er ved at blive lavet en netværk med kvinder på landet, og på lørdag (i dag.red.) har vi en temadag med 15 kvinder på Skallerup Klit, hvor der kommer en svensk oplægsholder. Kvinder er en stærk faktor på landet i Sverige, hvor de har skabt en del koorperative forretninger. Kvinder i det danske landbrug er spændt hårdt for i det daglige, og vi vil gerne give dem et netværk, forklarer Inge Lise Sørensen. I forberedelsen af multinetværket i Poulstrup og Tårs kontaktede hun Leaderkoordinator Flemming Trinskjær, og med samarbejdet i det vendysselske-østrigske projekt omtalt andetsteds er der allerede ved at blive skabt et fundament for at få sat gang i den lokale del af det nye landdistriktsprogram. - Vi har et forum nu, hvor det ikke er så svært at snakke sammen, og det et godt udgangspunkt, siger projektlederen fra LandboNord.