Netværk skaffer ældre i arbejde

Ledigheden halter bagefter i Nordjylland. Specielt inden for aldersgruppen over 50 er der stadig problemer med at finde arbejde til de ledige.

Men ifølge ny evaluering fra Beskæftigelsesministeriet er den frivillige forening Senior Erhverv Nordjylland nogle af de bedste til at skaffe jobs til medlemmerne, alle over 50 år. Evalueringen er lavet over de 26 ledighedsnetværk, der findes landet over. - Seniornetværkene er på en meget positiv måde med til at prikke til fordommene om ledige i den erfarne alder, og det er der fortsat behov for. For desværre har seniorer fortsat sværere ved at finde nyt arbejde, når de først er blevet ledige. - For mig er det ubegribeligt, at virksomhederne ikke er mere opmærksomme på at ansætte seniorer, når det gang på gang viser sig, at seniorer er en stabil og attraktiv arbejdskraft, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) på baggrund af evalueringen. Den påpeger, at det specielt er netværk ,der udfører opsøgende virksomhedsbesøg, der har en høj succesrate. Og det er her, Senior Erhverv Nordjylland udmærker sig. De står for omkring to-tredjedele af alle de virksomhedsbesøg, der udføres på landsplan. Men de positive ord fra beskæftigelsesministeriet bliver mødt med nordjysk beskedenhed fra formandens side. - Det er da rart at få ros. For i al beskedenhed så kan vi da nogle ting, og jeg tager hatten af for de mange ildsjæle, vi har i foreningen, der er med til at skabe de her gode resultater, fortæller Maja Krogh Thomsen, formand for Senior Erhverv Nordjylland. Sidste år kom halvdelen af netværkets medlemmer i arbejde.Erhverv forside