EMNER

Netværk skal skaffe Venstrefolk i Folketinget

Udveksling af idéer skal give forspring i valgkamp

Kar­sten Lau­rit­zen - her til valg­fest i DGI Byen i Kø­ben­havn ef­ter sid­ste valg: - for­må­let er, at mødes og ud­veks­le ide­er, som kan bru­ges i de re­spek­ti­ve valg­kred­se. Ar­kiv­fo­to: Martin Dam­gård

Kar­sten Lau­rit­zen - her til valg­fest i DGI Byen i Kø­ben­havn ef­ter sid­ste valg: - for­må­let er, at mødes og ud­veks­le ide­er, som kan bru­ges i de re­spek­ti­ve valg­kred­se. Ar­kiv­fo­to: Martin Dam­gård

NORDJYLLAND:Et forslag om at flere udlændinge skal til Danmark og dermed løse den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som mange virksomheder døjer med, kommer fra otte unge medlemmer af Venstre, som enten er medlemmer af Folketinget eller håber at blive det. En af dem er Karsten Lauritzen, som stiller op for Venstre i Hjørringkredsen. - Formålet med netværket er at mødes og udveksle ideer, som vi alle kan bruge i vores respektive valgkredse. Får jeg en god ide, går der jo ikke noget af mig, hvis en anden fra netværket bruger ideen i sin valgkreds i bestræbelserne på at blive valgt, og omvendt kan jeg selvfølgelig også drage nytte af andres ideer, siger Karsten Lauritzen. Karsten Lauritzen forklarer, at de otte medlemmer af netværket kommer fra hver sin storkreds, og at det er vigtigt. - I en valgkamp konkurrerer jeg jo ikke kun med kandidater fra andre partier, men også mod kandidater fra mit eget parti, der stiller op i samme storkreds som jeg selv. Men ved, at når der kun er en kandidat fra hver storkreds i netværket, kan vi udveksle ideer uden at skade hinandens valgkamp, forklarer han. Netværkets forslag om at gøre det nemmere for udlændinge at komme til Danmark for at arbejde møder ikke megen forståelse fra nordjyske partifæller. Rigelig arbejdsløshed Folketingsmedlem Birgitte Josefsen siger om forslaget. - Der er fri bevægelighed for arbejdskraften i EU. Dermed er der et sted mellem 500-600 millioner mennesker fra 27 lande at vælge mellem, og det burde kunne lade sig gøre at dække det danske behov, når der er så stor arbejdsløshed i eksempelvis Polen. Heller ikke fra regionsrådsmedlem Anders Broholm, der er Venstres folketingskandidat i Frederikshavnskredsen er der megen opbakning at hente. - Jeg er meget enig med Birgitte Josefsen i, at det burde kunne løses ved at hente arbejdskraft fra andre EU-lande. -Henter vi arbejdskraft ind fra lande udenfor Europa, er jeg bekymret for, hvad det vil betyde for integrationen. Kun hvis integrationen kan følge med, synes jeg, at det kan eventuelt kan være en mulighed med flere ikke-EU-borgere i arbejdsstyrken, men som udgangspunkt er jeg skeptisk overfor det, slår Anders Broholm fast.