Poulstrup

Netværk skal styrke de gode ideer

Projekt skal samle de gode kræfter i Poulstrup og Tårs

POULSTRUP/TÅRS:Netværk er det finere ord for bekendtskaber og kontakt. Og netop kontakten mellem engagerede mennesker skal nu styrkes i Poulstrup og Tårs, hvor LandboNord står i spidsen for et projekt, som man kalder "Multinetværk på landet". Med baggrund i et nationalt ønske om, at styrke udviklingen i landdistrikter, har LandboNord fået midler fra Inderigsministeret til projektet, der skal komme med indspark til - og styrke de mindre samfund ved hjælp af netværk imellem de mange foreninger, der i forvejen eksistere i både Poulstrup og Tårs - De to områder er valgt, fordi man begge steder i forvejen har et bredt udbud af foreningsaktiviteter, der benyttes flittigt af borgerne, fortæller projektleder hos LandboNord, Inger Lise Jæger Sørensen. - Når LandboNord nu tager initiativ til at etablere et nyt forum for samarbejde på tværs af disse foreninger, er det for at understøtte og forene det eksisterende engagement og dermed styrke livet i landdistrikterne, tilføjer projektlederen, der allerede har fået nok at bestille. - Arbejdet er godt i gang i begge områder, og engagementet og iderigdommen er stor, fortæller Inge Lise Jæger Sørensen. Således har en gruppe i Tårs siden oktober arbejdet med en ide om en udnyttelse af naturskønne områder til etablering af et sammenhængende stisystem på 42,195 km. så det kan benyttes til maratonløb. Også i Poulstrup, er der allerede nu aktiviteter i gang. En gruppe af har foreninger arbejder for et såkaldt Multihus i sammenhæng med den lokale skole og hal.