EMNER

Netværk skal udvikle fjernvarme

Stor interesse for fremtidens fælles energi

NORDJYLLAND:Fremtidens fjernvarmeforsyning er åbenlyst et i mere end en forstand brandvarmt emne. I hvert fald har der været betydelig interesse for den konference, som Aalborg Samarbejdet holder om emnet i morgen. 120 personer har meldt sig til konferencen, hvor de stifter bekendtskab med en markant del af den danske ekspertise vedrørende produktion og distribution af fjernvarme med brug af forskellige brændsler, herunder især vedvarende energikilder. Det er Aalborg Samarbejdets hensigt med konferencen at øge satsningen på ikke fossile brændstoffer for derved at nedbringe CO2-udledningen samt at etablere nye konkurrencedygtige fjernvarmeløsninger. For at fremme dén udvikling arbejder samarbejdet for etablering af et netværk bestående af producenter og leverandører at de tekniske løsninger, fjernvarmeværker, rådgivere og forskningsinstitutioner. Emnerne, der bliver berørt på konferencen, er elregulering, varmepumper og køling, biogas, solvarme og tilslutning af nye boligområder.