EMNER

Netværk vil hjælpe de utilpassede unge

Socialministeriet stiller 3,6 mio. kr. fordelt over tre år til rådighed for et projekt i den kommende Jammerbugt Kommune. Projektet skal sætte mere fokus på psykisk syge børn og unge.

Projektet for utilpassede unge får base i Fjerritslev med socialrådgiver Lene Fuglsang som tovholder og med to psykologer samt to med en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse som netværksarbejdere. - Vi opfylder til fulde de stillede krav for at få pengene. Der skal være samarbejde på tværs af de etablerede systemer. I det nuværende socialpsykiatrisamarbejde mellem Fjerritslev, Brovst, Pandrup, Aabybro og Løkke-Vrå kommuner arbejdes der med både børn, unge og voksne, ligesom der er samarbejde mellem den pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) og socialpsykiatrien, forklarer Lene Fuglsang. Projektet omfatter ikke Løkken-Vrå Kommune. Utilpassede unge Målet er at komme i kontakt med den stigende gruppe af utilpassede børn og unge, der har svært ved at finde et ståsted i tilværelsen. - Mange af dem har selvskadende adfærd. De truer med og forsøger at begå selvmord. De ramte har ikke fået ordentligt fodfæste i tilværelsen. De føler ofte, at de befinder sig i et tomrum, forklarer Lene Fuglsang. - Vi vil meget gerne i kontakt med disse unge på et meget tidligt tidspunkt. Det får vi bedre mulighed for, når det nye projekt etableres. Hurtig og tidlig indsats Projektets mål er en hurtig og tidlig indsats, der hellere skal have karakter af forebyggelse end helbredelse. Lene Fuglsang finder det meget vigtigt, at komme i gang, når et problem er erkendt og inden, den pågældende får det værre. - Vi vil møde de unge på deres hjemmebane. Kontakten kan skabes gennem skole, praktiserende læge, socialforvaltning, skolesundhedstjeneste, forældre eller af de unge selv. Formen er den mindst vigtige. Det nye netværk får mulighed for at sætte ind, uden at afvente visitering eller tildeling af en bevilling. - Vi vil besøge den uge og finde ud af, hvad der er galt. derefter vil vi sammen drøfte løsningsmuligheder. - Måske er der behov for lægelig hjælp, eller det kan være de almindelige gøremål, der ikke fungerer. Så må vi støtte, så den unge får styr på så banale opgaver som eksempelvis at komme op og i tøjet eller måske at klare husholdning, vaske tøj og lignende.