Netværker kan sætte fart på it-udviklingen

10 bud fra det jysk-fynsk område

AALBORG:Nye netværker mellem universitet og erhvervsliv kan være en vigtig løftestang for at få lidt mere blus på it-udviklingen. Og så må det meget gerne foregå mere på virksomhedernes præmisser. Sådan lyder et af de ti bud, som kommer fra SummIT 03, et topmøde om it-udviklingen i det jysk-fynske område, arrangeret af videnskabsminister Helge Sander (S), der sidste år afsatte 175 millioner kroner til nye initiativer i denne sammenhæng. Ifølge en af de nordjyske deltagere i topmødet, Henrik Bruun fra IT-Akademiet i Aalborg, er der også lagt til, at forskningsverdenen skal være mere udadvendt og klar til at gå i dialog med erhvervslivet. - Og det handler naturligvis især om at nå ud til de små og mellemstore virksomheder, for de store har jo i forvejen tætte forbindelser til de relevante forskere, påpeger Henrik Bruun. Han har selv haft et meget præcist indtryk af de muligheder, som Aalborg Universitet rummer, men er til gengæld blevet overrasket over, hvor megen relevant viden, der faktisk ligger tilgængelig fra de øvrige universiteter. - Der er jo tale om enorme ressourcer, som mange kan have gavn af, og som selvfølgelig skal aktiveres, spredes til en langt større kreds end de højteknologiske virksomheder, som i dag er inde feltet. Henrik Bruun finder i øvrigt modellen fra Netværkscentret ved Aalborg Universitet oplagt at overføre til andre forskningsinstitutioner rundt om i landet. - Det er i hvert fald en model, der har vist, at den virker. Det tror jeg, det meste af erhvervslivet kan skrive under på, siger Henrik Bruun, som i øvrigt peger på initiativer i stil med Det Digitale Nordjylland som eksempler på spredning, der duer. De 10 bud fra topmødet på Sandbjerg Gods ved Sønderborg lyder i deres helhed: 1) Skab bedre koordinering og prioritering af forsknings- og innovationsindsatsen, såvel nationalt som regionalt. 2) Sæt fokus på udvikling af eksisterende og nye regionale styrkepositioner. 3) Synliggør den gode samspilshistorie og de mange succeser – og lær af dem. 4) Skab mere udadvendte og opsøgende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 5) Sæt innovation og iværksætteri på skoleskemaet - på alle niveauer. 6) Styrk samarbejdet på tværs af uddannelser, institutioner, regioner og klynger. 7) Skab lettere adgang til finansiering af den gode ide i opstartsfasen. 8) Skab bedre rammer for samarbejde mellem Ph.D og erhvervsliv. 9) Skab mere interesse blandt SMV'erne for samspil om ny viden med universiteterne. 10) Få flere forskere ud i erhvervslivet – og tilbage igen.