Aalborg

Netværksvirksomhed med vokseværk

Netværk Danmark begyndte med en enkelt mand og hans faxmaskine. Nu laver virksomheden erfa-grupper for 2000 medlemmer

AALBORG:Det begyndte stille og roligt som et privat initiativ for tolv år siden, da Jørgen Galsgaard sad som økonomichef i Fyens Andels Foderstofforretning. Han skulle købe nye computere til virksomheden, men savnede at tale med nogen, der havde mere erfaring i indkøb af it-udstyr, end han selv. Derfor sendte han en stak breve ud til forskellige virksomheder, og det lykkedes ham inden længe at samle 30 økonomichefer i sin første erfa-gruppe. Siden tog efterspørgslen fart, og han kvitterede de følgende år ved at danne grupper for it-chefer, logistikchefer og human ressources-chefer. I dag er Netværk Danmark vokset yderligere til et forum for 2000 danske ledere af forskellig rang og branche, som hver betaler knap 8000 kr. for medlemskabet. Grupperne mødes som regel seks gange om året, og der er 10-12 ledere i hver gruppe inden for samme faggruppe og geografiske område. Derudover sender Netværk Danmark omkring 1000 forespørgsler ud om året til medlemmer, som de mener, kan hjælpe hinanden. Jørgen Galsgaard lover dog, at den samme person ikke bliver forstyrret med mere end én mail om dagen. Skal bruge hinanden - De fleste får svar på deres spørgsmål til møderne. Men gruppen kan altid få fat i hinanden og i andre medlemmer via e-mail. Den skal bare gå igennem os først, så det ikke tager overhånd, understreger Jørgen Galsgaard, som mener, at det vigtigste er de fysiske møder mellem medlemmerne. På de tre til fire timer lange møder, som Netværk Danmark arrangerer, vil der hver gang være et nyt tema. Det kan for eksempel handle om benchmarking, EU-lovgivning eller outsourcing. Har nogle i gruppen behov for at tale konkrete problemstillinger i den virksomhed, de er ansat i, kan det blive øverste punkt på dagsordenen. - Det er vigtigt at få gruppefølelsen ind i kroppen, så lederne også bruger hinanden uden for gruppemøderne. Det må ikke blive et gældsforhold mellem to parter, men i stedet skal der være en gensidig tryghed i at kunne hjælpe hinanden, siger Jørgen Galsgaard. Sidste år oprettede han to nye grupper for henholdsvis administrerende direktører og bestyrelsesmedlemmer, og også her føler han, at interessen er stor. - Dem, der har skyklapper på og vil gøre alting selv, kommer til at bruge mange unødige ressourcer. Der er ingen grund til at bruge tid på at opfinde dybe tallerkner, som allerede er opfundet. Dygtige iværksættere kommer ti gange lettere igennem karrieren, understreger han.