Buskørsel

Neutral ekspresløsning

NT venter at miste halvdelen af passagerne

STØVRING:Fra at give overskud vil ekspresbussen til Aalborg give en million kroner underskud, da nærbanen i fremtiden vil snuppe halvdelen af passagerne. Men det kan det fælleskommunale trafikselskab, NT, komme om ved timedrift i stedet for at køre hver halve time, fremgår det af et notat, som teknisk udvalg har drøftet om den fremtidige busdrift efter indvielsen af nærbanen til december. NT skønner, at halvdelen af de nuværende buspassagerer vil tage toget, og ved kun at køre en gang i timen kan trafikselskabet spare en bus svarende til en million kroner. I forvejen er selskabet pålagt at finde 10 millioner kroner i besparelser. Det er meningen, at nærtoget skal køre hver halve time og med ekstratog i myldretiden. Formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer, oplyser, at udvalget godt kan acceptere timedrift på ekspresforbindelsen. Dog går det ud over bussens funktion som bybus, mens nedgangen i forbindelser til Aalborg opvejes af den ekstra såkaldte 52-bus, som NT vil sætte ind på strækningen over Ellidshøj og Svenstrup. Udvalget går imod, at der indsættes teletaxa på rute 107, sådan at der kun er busbetjening på skoledage. - Vi lægger vægt på, at der er gode forbindelser til Støvring, forklarer udvalgsformanden. I det store hele går udvalget ind for de ændringer i busdriften, som NT foreslår. Det betyder blandt andet, at bussen fra Øster Hornum ikke skal dreje til venstre i lyskrydset ved hovedgaden, men fortsætte lige ud til den ny station og derfra mod Aalborg ad Mercurvej, når den bliver ført igennem. Rute 53 vil NT nedlægge. Den går i dag fra Aalborg over Støvring, Skørping, Arden til Hobro. På den første del af ruten er alternativet toget og hurtigbussen, mens der bliver foretaget en udbygning af rute 118 mellem Arden og Horbo. Rute 102 fra Aalborg over Svenstrup, Øster Hornu, til Byrsted, foreslår NT afkortet til Byrsted, Øster Hornum, Svenstrup station med omstigning til tog mod Aalborg om morgenen samt omstigning fra Aalborg om eftermiddagen. Rute 104 fra Aalborg, Støvring, Skørping, Terndrup, Solbjerg vil NT afkorte til Støvring, Skørping, Terndrup, Solbjerg. I weekender skal bussen afløses af teletaxier, mens der i fremtiden udelukkende skal være teletaxier på rute 103 fra Nørager over Haverslev til Støvring.