Newcastle Disease fundet hos fasaner

NAKSKOV:Flere vilde fasaner i Store Vejlø Skov ved Nakskov på Lolland har det virus, der kan give tamt fjerkræ sygdommen Newcastle Disease. Og for at hindre smitten i at sprede sig vil de vilde fasaner i området blive nedskudt og destrueret. Ejeren af skovområdet på Lolland har indvilliget i at nedskyde fasanerne, ligesom alt fuglevildt, der nedlægges indenfor et afgrænset område, bliver destrueret. Myndighederne henstiller til, at personer, der færdes i området, sørger for at skifte tøj og desinficere deres fodtøj efter, de har været der, og fjerkræholdere bør undgå at færdes i skovområdet. Mistanken til fasanerne opstod, da der blev fundet flere døde fasaner i området, og Danmarks Veterinærinstitut kunne i går påvise, at dyrene har det type virus, som kan give tamt fjerkræ sygdommen Newcastle Disease. Det fundne type virus kan ikke gøre mennesker syge, men rammer udelukkende fugle og fjerkræ. /ritzau/