Aars

Ni årsmøder - én Stavad

AARS:DGI Himmerland får besøg af en tidligere socialdemokratisk skatteminister, når foreningerne under den fælles sportslige paraply på torsdag afvikler hele ni aktivitetsmøder - læs årsmøder - på Erhvervskolerne i Aars. Gæsten er Ole Stavad. Ovenpå en let anretning vil han give sit bud på idrætten i fremtiden. Det er også meningen, at oplægget skal give anledning til selvransagelse. Ole Stavad agter at kaste to væsentlige spørsmål ud blandt publikum. Har DGI fingeren på pulsen, og formår DGI at skabe de rigtige rammer for motion og idræt i et samfund, hvor alle har travlt og stiller krav om fleksibilitet og mange tilbud? Efter oplægget fra Ole Stavad følger ni forskellige aktiviteter under DGI Himmerland en årelang tradition, og holder deres årlige generalforsamlinger under et og samme tag. Det er DGI Himmerlands aktivitetsudvalg indenfor badminton, dans, folkedans, fodbold, krocket, petanque, svømning og ældreidræt, som mødes - først til oplæg siden til aktivitetsmøder. Hver især skal udvalgene og deres formænd aflægge beretninger, diskutere årets arbejde og vælge eventuelt ny medlemmer. Samtidig vil udvalgene få lejlighed til at møde DGI Himmerlands internationale udvalg.