Overenskomster

Ni anmeldelser til arbejdstilsyn

Farlige maskiner i sommerlandet

AALBORG:En rigtig kedelig oplevelse. Sådan betegner LO's Jobpatruljen starten på sin traditionelle rundtur blandt de unge på sommerjob i Nordjylland. Den opsøgende indsats har allerede resulteret i ni anmeldelser til Arbejdstilsynet. På kun fire dage har Jobpatruljen nået at besøge omkring 80 arbejdspladser med ansatte under 18 år, og alle ni anmeldelser skyldes omgangen med farlige maskiner. Brødmaskiner, pålægsmaskiner og pappressere er nogle af de typiske eksempler. I seks tilfælde har Jobpatruljen meldt forhold til fagforeningerne, som nu vil kigge nærmere på disse sager. Den triste baggrund for anmeldelserne er, at 1000 unge årligt udsættes for skader med farlige maskiner. Jobpatruljen gør en stor indsats for at informere såvel arbejdsgivere som de unge og deres forældre, men alligevel optræder de farlige maskiner hvert år som et stort problem i sommerlandet. Ifølge Jobpatruljen er det ofte de sammearbejdsgivere, der er synderne. Ud over arbejdet med farlige maskiner har Jobpatruljen fundet eksempler på alenearbejde, for lidt løn, ingen løn under sygdom og for lange arbejdstider. De unge har næsten aldrig en ansættelseskontrakt, hvor den slags forhold burde være aftalt i overensstemmelse med lovgivning og overenskomster. LO's Jobpatrulje i Nordjylland kører frem til 8. juli.