Lokalpolitik

Ni flotte naturgrunde i Rostrup

Per Lassens projekt anbefales af udvalget for teknik og miljø

ROSTRUP:Ikke siden 1987 har Rostrup set et nybygget hus. Så giver det overhovedet mening at udstykke et nyt boligområde i landsbyen? Helt bestemt, mener chauffør Per Lassen. Fra sin ejendom på Kridtvejen 2 i Rostrups østlige udkant håber han at få lov til at udstykke ni højtliggende naturgrunde med flot skovudsigt. Store grunde gennemgående på en tønde land - altså 5500 kvadratmeter - lige nord og øst for skolen. Eventuelt bebygget med træhuse. Den mulighed lader Per Lassen i hvert fald stå åben, inden han overlader til en landinspektør at udarbejde det lokalplanforslag, som myndighederne i givet fald skal godkende. - Udsigten heroppe er ganske enestående. Ikke bare kan man se hele Rostrup og Egelund, men også både Willestrup og Astrup. Langt ude kan man skimte Arden. Og lige øst for udstykningen kigger man over mod 60 hektar skov, som blev plantet for 12-13 år siden. Den udstykning kan blive en ren perle, forudser Per Lassen, hvis søn - Lasse - angiveligt står parat til at bebo den første og største af parcellerne på 8500 kvadratmeter. En tønde land De øvrige otte parceller, som Per Lassen forestiller sig udstykket som en selvstændig anden etape, får som nævnt en størrelse på 5500 kvadratmeter. Men inden han sætter landinspektøren igang, anbefaler Arden Kommunes udvalg for teknik og miljø, at Lassen kontakter Nordjyllands Amt for at høre deres holdning til projektet. Med lokale forvaltingsbriller øjner man dog ingen tunge sten på systemets vej. Området ligger både bynært, tæt på skolen og derfor attraktivt. - Og jeg håber da bestemt, at Per Lassen har set rigtigt. For det er jo alle tiders med sådan et frisk pust fra en privatmand. Som kommune kan vi jo blot læne os tilbage, klappe i hænderne og udbryde: God ide, held og lykke med det videre arbejde. Vi har jo ikke selv har penge i klemme, anbefaler Elav Pinstrup (V), formand for udvalget for teknik og miljø. Den fornødne planlægning må Per Lassen lave for egen regning, hvad han også er indforstået med. 11 usolgte byggegrunde Private grundudstykninger hører til undtagelserne i Arden Kommune, hvor kommunen selv plejer at gå ind og erhverve jord. Det var også tilfældet i Rostrup, hvor kommunen over 11 usolgte byggegrunde. Men seneste hus blev altså bygget for 18 år siden. - Og de resterende huller rundt i udstykningerne i Rostrup skal man heller ikke regne med at få proppet husbyggere ned i. Folk i dag vil hellere bo med fri udsigt til natur og betaler gerne for herlighedsværdi. Så såre, kommunen på skrift giver mig lov til at arbejde videre med udstykningen, så kontakter jeg en landinspektør. Min søn kan næsten ikke vente med at få lov at bygge. Men mon ikke der vil gå seks-otte måneder, før vi når så langt, spår Per Lassen, som selv overtog jorden i 1985 efter sin far - som femte generation på ejendommen. Ideen til at udstykke jord fik han angiveligt under forårets runde med udviklingsværksteder i en række af byens landsbyer, og hvor ideerne fik frit spil. Her viste mødeleder Inger Taylor en skitse med titlen "Rostrup om 40 år". - Inger Taylor havde indtegnet boliger på min ejendom. Ganske vist placeret, så de tog min udsigt. Så jeg har lige flyttet grundene 300 meter, bemærker Per Lassen.