Gistrup

Ni huller mere i Ørnehøj

GISTRUP:Ørnehøj Golfklub havde forleden indkaldt de mange medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling for at få godkendt en låneomlægning i forbindelse med klubbens indkøb af ny jord. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget med total opbakning og bestyrelsen arbejder derfor videre med planerne om ni huller yderligere. Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen været på seminar og på programmet var blandt andet en markvandring på klubbens nye areal sammen med banearkitekt Henrik Jacobsen. I den forbindelse blev et skitseforslag til anlæggelse af ni nye huller gennemgået. På baggrund af skitserne lagde bestyrelsen efterfølgende en køreplan for det videre forløb med forventet indvielse engang i efteråret 2004. Først skal banearkitekten færdiggøre detailplanlægningen og tage højde for de få ændringsforslag. Der skal således anlægges et ekstra teested for at de ni huller kan spilles, som en meget kort bane og det sker for i et vist omfang at tilgodese ønskerne om at få "en ny par-tre bane". Endelig skal der indhentes tilbud på hele anlægsarbejdet inden den ordinære generalforsamling i marts næste år og under forudsætning af en godkendelse af budgettet ved den lejlighed, bliver arbejdet igangsat omkring 1. april 2003. Udover baneudvidelsen skal det undersøges, om der kan laves nogle ekstra parkeringspladser, da der ofte er mangel på disse. På arealet er desuden et højdedrag, som ligger hen som et helt udyrket område med meget høj græs eller i golfsprog, en rough, når den er værst. Amtet kalder imidlertid højen for et "overdrev", der er benævnelsen for et areal som ikke har været under plov. Som følge deraf er der frembragt en række særlige græsarter, som ønskes bevaret, og derfor skal der findes et kompromis om det pågældende delareal. I golfklubben er der ikke kun gang i planerne om en udvidelse af baneanlægget. Således er den længe ventede tilbygning til klubhuset ude i licitation i øjeblikket, og kuverterne åbnes sidst i denne uge. Det forventes, at udvidelsen af klublokalerne og restauranten kan tages i brug omkring 1. marts næste år.