Redningsvæsen

Ni minutter

En cyklist blev påkørt af en højrsvingende bil på Parallelvej i Frederikshavn og røg hen over køleren og landede derefter på de våde brosten.

Falck blev tilkaldt, men man måtte vente over 30 minutter inden ambulancen var fremme, den skulle nemlig hentes i Hjørring. I Borgerlisten vil vi have fokus på det akutte beredskab for at sikre, at også borgere i regionens yderområder får hurtigt hjælp, når det er nødvendigt, at patienten sikres kvalitet og tryghed frem for alt. Regionsrådet har godkendt en aftale med Falck om ambulancekørsel, hvor den responstiden i gennemsnit højst må være ni minutter og 12 sekunder. Det betyder, at den nogle steder i nogle tilfælde vil være højere. Godt dette ikke var et hjertestop, for så var vedkommende død. Det er efter Borgerlistens mening ikke tilfredsstillende, det betyder at mennesker i yderområderne af regionen som får hjertestop dør. Borgerlisten vil arbejde for, at de ni minutter gælder alle steder. Fakta er, at chancen for at overleve et hjertestop falder med cirka 10 procent, for hvert minut der går, fra hjertestoppet indtræffer, til hjertemassage og kunstigt åndedræt påbegyndes. Hvert år dør 3.500 af et hjerteanfald herhjemme og mange af de liv kunne reddes. Vi skal have et bedre ambulanceberedskab i yderkanterne af Regionen. - også i aften- og nattetimerne.