Ni mio. kroner til sundheds- og kulturhus ved NiH

Statskroner betyder, at de lokale visioner er et skridt nærmere - nye sundhedsveje kan afprøves

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at bevilge godt ni mio. kr. til at oprette et nyt sundhedscenter i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det kommunale projektet er rettet mod to målgrupper: Raske borgere i alle aldersgrupper og patienter. Indsatsen overfor de raske borgere vil have centrum i et Sundhedshus, som placeres i tilknytning til Nordjyllands Idrætshøjskole, der indgår i samarbejdet. Patienterne er borgere med behov for genoptræning og patienter med kroniske sygdomme, og planen er at oprette et genoptræningshus i det tidligere Sofielund i Dronninglund.. Planen er, at det nye sundhedscentre skal oprettes som et forsøg, der skal give viden om og inspiration til, hvordan kommunerne kan løfte de nye sundhedspgaver til gavn for borgerne. Og kommunen skal løbende formidle resultater og erfaringer til alle landets kommuner. Ansøgningen fra Brønderslev-Dronninglund Kommune er udarbejdet af de to kommuners sundhedskoordinatorer. Og budskabet om de godt ni mio. kroner gav glæde i de to kommuner. - Vi er meget tilfredse med, at ministeriet også anerkender de meget fremsynede tanker. Vi vil skabe et sundhedscenter, som består af meget andet end de mursten, centeret skal være i. Der skal derfor også skabes helt nye samarbejdsrelationer og udvikling af nye tværfaglige teams, siger borgmestrene, Jens Arne Hedegaard, Brønderslev, og Mikael KIitgaard, Dronninglund i en pressemeddelelse. Noget unikt ved det nye sundhedscenter er visionen om at kombinere sundhed, wellness og kultur. Planen er at etablere et sundheds- og kulturhus i samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Huset skal sikre et bredt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, og planen er, at idrætsforeninger og kulturinstitutioner skal inddrages i projektet. Sundhedshuset skal rumme aktiviteter som blandt andet Sund By, mødregrupper, motorisk legestue, kostvejledning for unge og motion på recept. Den patientrettede forebyggelse vil indebære et genoptræningshus i det tidligere Sofielund i Dronninglund. Huset skal bygge bro mellem sygehussektor og kommune. Også et udvidet samarbejde mellem de to kommuners sygehuse og amtet er en del af sundhedscenteret. Endelig rummer sundhedscenteret også en forskningsdel, idet man i ansøgningen lægger vægt på at knytte en person med Ph.d i sundhedsvidenskab til projektet.