Børneporno

Ni nøgenbilleder førte til dom

Fotos på computer af børn under 18 år var utugtige mente domsmandsretten

Grænsen for legal voksenporno og strafbar børneporno går ved 18 år, og dermed blev en 64-årig mand fra Vrå dømt skyldig i at have været i besiddelse af børneporno. Han blev idømt en betinget fængselsstraf uden strafudmåling for at have haft ni billeder af nøgne og delvist nøgne børn under 18 år på sin computer. Efter en anmeldelse fra en håndværker, der havde været i mandens lejlighed og set et billede på den 64-åriges computer, slog Nordjyllands Politi til med en ransagning i juni sidste år. Tre kategorier Computer og disketter blev beslaglagt og blandt en masse legal voksenporno fandt politiet i alt ni billeder, som blev vurderet til at være en overtrædelse af straffelovens paragraf 235 om besiddelse af børneporno. Rigspolitiet har fastsat tre kategorier for børneporno, hvor billederne var omfattet af den milde kategori, hvor der ikke er seksuel aktivitet på billederne. Den alvorligste kategori omfatter billeder af voldtægt og vold mod børn. Ikke børneporno Den tiltalte og hans forsvarer mente da heller ikke, at der var tale om børneporno: - Min klient erkender besiddelsen af billederne, men de er ikke utugtige og pornografiske, sagde forsvareren. Hverken forsvarer eller anklager kunne finde fortilfælde, hvor der er sket domfældelse med så få billeder, men domsmandsretten fandt alligevel den 64-årige skyldig i tiltalen. Den betingede dom har en prøvetid på et år. Den 64-årige valgte at tænke over om dommen skal ankes.