Nibe Boldklub har styr på finanserne

Jesper Møller th. fik i forbindelse med årsmødet overrakt Saluttens Mindepokal af Paw Madsen, formand for seniorudvalget. Pokalen hænger sammen med træningsflid, og her toppede unge Møller klart i 2005. privatfoto

Jesper Møller th. fik i forbindelse med årsmødet overrakt Saluttens Mindepokal af Paw Madsen, formand for seniorudvalget. Pokalen hænger sammen med træningsflid, og her toppede unge Møller klart i 2005. privatfoto

NIBE:Med et overskud over driften på kr. 54.177 mod budgetteret kr. 3.000, kom Nibe Boldklub mere end flyvende ud af sæsonen 2005, og det flotte resultat fik det brede smil frem hos formand Claus Holm, da han i sin fyldige beretning rundede den økonomiske side af sagen. - Generelt vil jeg sige, at NB har en sund økonomi, og vi kommer igen i 2005 ud med et pænt overskud - på trods af et særdeles højt aktivitetsniveau, konstaterede NB-formanden, idet han tilføjede, at overskud i sig selv ikke er målet, og at pengene skal ud og arbejde på det sportslige plan. Forinden havde Claus Holm sprudlet over seniorafdelingens forrygende fodboldår med oprykning til jyllandsserien og serie 3, men der anedes et par panderynker, da han måtte konstatere, at ungdomsafdelingen på trods af rivende vækst i medlemstallet ikke havde kunnet leve op til klubbens målsætning om at være repræsenteret i A-rækker i samtlige aldersgrupper. - Generelt set var sæsonen 2005 på det jævne rent resultatmæssigt, konkluderede formanden, idet han tilføjede, at det bedste trods alt er processen i det hele, de mange børn, der har en aktiv, indholdsrig fritid i NB. Ansøgning kiksede Årets fodboldskoler fik også et par positive ord med på vejen, men her måtte NB-formanden beklage, at trods en halv snes års succes med DBU-fodboldskoler, så bliver der ikke en sådan i år i Nibe. - Af en eller anden grund kiksede vi med vores ansøgning i år, men bestyrelsen har så i stedet indgået aftale med DGI om en af denne organisations fodboldskoler i uge 27, der altid har været vores skoleuge, sagde Claus Holm i den forbindelse. Paw Madsen, der er formand for seniorudvalget, ønskede ikke genvalg, og han blev afløst af Søren Peter Jensen, mens Anders Fokdal opnåede genvalg. Under eventuelt bestred Paw Madsen sin sidste officielle opgave, da han overrakte Saluttens Mindepokal til Jesper Møller, der fik den for en enestående træningsindsats igennem hele sæsonen 2005. Efterfølgende fremlagde Peter Holm Jensen planer for en ombygning af klubhuset, så køkkenet kan vokse i overensstemmelse med kravene. Planerne blev godt modtaget, og da finansieringen af udgiften på ca. 90.000 kroner skulle være på plads kan projektet ventes klar til sæsonen 2007. Flemø