Nibe

Nibe Boldklub uden formand

Se­nior­for­mand Sø­ren Pe­ter Jen­sen (tv) over­rak­te Claus Holm bloms­ter og vin i an­led­ning af, at han ef­ter fle­re år har valgt at træk­ke sig fra for­mands­pos­ten. pri­vat­fo­to

Se­nior­for­mand Sø­ren Pe­ter Jen­sen (tv) over­rak­te Claus Holm bloms­ter og vin i an­led­ning af, at han ef­ter fle­re år har valgt at træk­ke sig fra for­mands­pos­ten. pri­vat­fo­to

NIBE:Selv om man for nogen tid siden indrykkede en annonce i den lokale ugeavis efter en ny formand som afløser for Claus Holm, der efter flere år på posten af arbejdsmæssige grunde har valgt at trække sig, lykkedes det ikke for byens fodboldklub at få sat navn på klubbossen for de kommende to år. Det betyder, at man må ud i endnu en generalforsamling - det bliver om ca. tre uger - for at finde Claus Holms afløser, og dermed fungerer denne, selv om han modtog afskedsblomster og hyldest fra de fremmødte, videre ind til den omtalte ekstraordinære generalforsamling. Forinden havde Claus Holm i sin beretning kunnet kigge tilbage på en sæson med masser af gang i, i særdeleshed på seniorplan, hvor der først og fremmest var lovord om førsteholdets første sæson i jyllandsserien. Regnskabet kom ud med et behersket plus på kr. 12.504, men grundet en del udestående kontingenter er dette tal reelt en hel del højere. Det lykkedes som nævnt ikke at finde en ny formand. Til gengæld var der genvalg til Peter Holm og Claus Schunck. Morten Poulsen og Lykke Petersen ønskede ikke genvalg. nyvalgt blev alene Jørgen Høygaard, mens man således fortsat mangler et menigt bestyrelsesmedlem. Det betyder, at der på den ekstraordinære generalforsamling torsdag 8. marts både skal vælges formand og et menigt medlem af bestyrelsen.