Nibe-borgerne vil bo i parcelhuse

Nibe er en populær by at flytte til, det kan også mærkes på teknisk forvaltning.  arkivfoto: lars pauli

Nibe er en populær by at flytte til, det kan også mærkes på teknisk forvaltning. arkivfoto: lars pauli

NIBE:Sagsbehandlerne på teknisk forvaltning i Nibe Kommune havde travlt i 2005. Rigtig mange vil nemlig gerne flytte til byen og det betød at sagsbehandlerne skulle tage stilling til i alt 433 ansøgninger om forskellige former for byggetilladelser. I 2005 blev der givet tilladelse til opførelse af 63 nye parcelhuse - klart den mest populære boform i Nibe,for der blev kun søgt om tilladelse til at opføre fire rækkehuse og fem lejligheder. Men en ting er tag over hovedet- der skal også tag over bilen. Der blev i 2005 ansøgt om tilladelse til 62 såkaldt sekundære bygninger - en del af dem var garager. Der var også en del sager om tilbygninger og ændringer af bestående huse - 32 gange måtte planlæggerne kigge på om bevaringsplanerne nu også blev overholdt. Endelig blev der også givet tilladelse til 2962 kvadratmeter nye erhvervsarealer rundt omkring i kommunen.