EMNER

Nibe festival erobrer banegårde

Formue fra Spar Nord går til styrket markedsføring af Den Lille Fede

Spar Nord Fon­den vil ger­ne hjæl­pe Nibe fe­sti­val til end­nu fle­re pub­li­kum­mer. Der­for for­ny­er fon­den den ud­løb­ne tre-åri­ge kul­tur­støt­te til Nibe fe­sti­val, og for­hø­jer det sam­le­de be­løb. Ar­kiv­fo­to: Hans Chri­sti­an Jacobsen

Spar Nord Fon­den vil ger­ne hjæl­pe Nibe fe­sti­val til end­nu fle­re pub­li­kum­mer. Der­for for­ny­er fon­den den ud­løb­ne tre-åri­ge kul­tur­støt­te til Nibe fe­sti­val, og for­hø­jer det sam­le­de be­løb. Ar­kiv­fo­to: Hans Chri­sti­an Jacobsen

Togrejsende støder den kommende tid på Nordjyllands største tilbagevendende musikbegivenhed indtil flere gange, hvis de da ellers åbner øjnene. Spar Nord Fonden har besluttet at forny den tre-årige kulturstøtte til Nibe festivalen, der udløste samlet 300.000 kroner, og forhøjet beløbet til 375.000. Den første check på 125.000 blev overrakt under Spar Nords aktionærmøde i Nibe, og afdelingsdirektør Bjarne Svendsen konstaterer, at de falder på et tørt sted efter en yderst våd udgave af den lille fede i 2007, der påførte festivalen store ekstra udgifter og et underskud på 980.000 kroner. Nordjysk fyrtårn - Vi ønsker Nibe festivalen godt vejr og masser af publikummer. Den er et nordjysk fyrtårn, lyder det fra lokalchefen for festivalens faste bankforbindelse de seneste 20 år. En del af de første 300.000 kroner fra Spar Nord Fonden gik til markedsføring som tv-spots, mens Den Lille Fede i år føjer reklamer på banegårde til marketingsstrategien. - Nu skal vi være synlige på stationer hele vejen ned gennem Jylland, siger festivalens marketingsstrateg på fuld tid, Morten Johansen, der udgør det daglige lederteam sammen med festivalformand Peter Møller Madsen og Anders Kristensen. For nylig lagde festivalen sidste hånd på udgave 2008 med omkring 100 navne 2.-5. juli, og melder om et forsalg af billetter over sidste års rekordniveau på samme tid. På aktionærmødet uddelte Spar Nord Fonden også 50.000 kroner til Nibe Idræts- & KulturCenter. Krav fra brandmyndighederne forhindrer fortsat centret i at afholde større arrangementer i den nye ekstra hal, og det koster ifølge formand Bendt Hald anslået 100.000 at få de sidste godkendelser på plads.