Lokalpolitik

Nibe gav lov til at sprøjte på kommunal jord

NIBE: Viceborgmester i Nibe Kommune, landmand Tina French Nielsen (V) fra Viderupgaard I/S, fik i går tilslutning fra Venstreflertallet i Nibe kommunalbestyrelse til at bruge pesticider på den jord, hun har forpagtet af kommunen. Dermed bryder Nibe en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om at stoppe brugen af sprøjtemidler på offentligt ejede jorder. Det understreges i beslutningen, at den ikke omfatter arealer, hvortil der er knyttet særlige drikkevandsinteresser. Det gælder bl.a. omkring Nibe og ved Bislev, men ikke den landbrugsjord, som Tina French Nielsen dyrker ved Farstrup. Vedtagelsen i byrådet skete efter at Socialdemokraterne og SF havde strittet ihærdigt imod. Tina French Nielsen ønsker i øvrigt at præcisere de synspunkter hun i går lagde frem i en artikel her i avisen. - Et menneske indtager omkring 50 ton vand i sin levetid. Såfremt vandet indeholder rester svarende til grænseværdien, vil den maksimale indtagelse af kemikalier i et livsforløb vil andrage omkring fem gram, og heraf tegner landbrugets andel sig for omkring syv procent med de nuværende forhold, vurderer Tina French Nielsen. - Risikoen svarer til rygning af halvanden cigaret eller indtagelse af halvanden liter vin - i løbet af et helt liv - og altså ikke eksempelvis halvanden cigaret om dagen, siger viceborgmesteren, der altså nu har fået dispensation til at sprøjte på 8, 2 hektar landbrugsjord forpagtet fra Nibe Kommune. lave