Nibe

Nibe Hallen udsat for råddenskab

NIBE:Kært barn har mange navne. Som folkelige Nibe Hallen, der ihvertfald sprogligt er opgraderet til"Nibe Idræts- og Kulturcenter". Revisor Claus Skoda præsenterede på generalforsamlingen et overskud for centret alias "Den Selvejende Institution Nibehallen" på rundt regnet 165.000 kroner. Formand Bendt Hald forklarer fremgangen med øget udlejning, reducerede lønudgifter og besparelser på varme og vand. Med penge i lommen står bestyrelsen nu bag en oversigt over såkaldte "nødvendige renoveringsarbejder" i den aldrende hal A, hvor der skal ny belægning på gulvene, foretages en renovering af hallens trægulv og udføres en del malerarbejde, men ikke nok med det. Foran venter nyskabelser som monteringen af energibesparende bruserhoveder i omklædningsrummene. Eksperter har kigget nærmere på hallens tunge spær. Der er konstateret begyndende råd på de udvendige, og Bendt Hald kræver indgreb nu. - Disse angreb skal stoppes, lød det fra formanden under generalforsamlingen i Nibe Hallen/kulturcentret. Flere end nogensinde før lejer sig ind, og mangel på plads har allerede ført til over-booking i en sådan grad, at hallen/kulturcentret har sagt nej til arrangementer. På generalforsamlingen bød Bendt Hald en ny lejer velkommen- Petanqueklubben - der flytter fra havnen, og snart er klar til at tage en ny udendørs bane i brug på hallens grønne område.. Bendt Hald fortsætter som formand, Karsten Møller (næstformand) og Per Sloth erstatter Lis Hald og Leo Østergaard i bestyrelsen, Michael Sørensen er kasserer, mens Maj-Britt Rosenkjær har posten som sekretær.