Velgørenhed

- Nibe kan da bare forsætte

Men papirindsamlingen skal dække hele kommunen, fastslår formand

NIBE:Det fælleskommunale renovationsselskab, Renovest, lader gerne særordningen for Nibe kommune fortsætte. Den giver først og fremmest FDF en årlig indtægt, men giver også fællesskabet mellem kommunerne en merudgift til forbrændingen i Aars, da indsamlingen i Nibe kommune ikke giver så store mængder til genbrug, som i de øvrige kommuner, der er gået over til indsamling i containere. - Man skal være opmærksom på økonomien, forklarer formanden for Renovest, Gert Fischer, medlem af Støvring byråd. Ordningen skal være neutral, sådan de andre kommuner i Renovest ikke skal betale for Nibes særordning. Vi har ikke opsagt aftalen med Nibe, understreger formanden videre. Vi har i bestyrelsen for Renovest drøftet et forslag fra Nibe om at Renovest skulle foretage indsamlingen på landet med containere, mens ungdomsorganisationerne fortsat skulle samle ind i Nibe by. Enten eller Det har vi sagt nej til, fortsætter Gert Fischer, og det har vi for at det ikke skal skabe præcedens. Det er et enten eller, da vi har investeret i materiel til indsamling af papir i containere. - Hvis Nibe får en anden ordning, hvor Renovest kun samler ind på landet, kunne de andre kommuner ønske sig det samme og det er der ikke økonomi til, fastslår formanden for Renovest. Papirordningen med Nibe skal være neutral. Forleden kritiserede næstformanden for teknisk udvalg i Nibe, Christen Kristensen, at bestyrelsen for Renovest kunne tage beslutninger, der ikke var i overensstemmelse med flertallet i Nibe. Men sådan er det, ifølge Gert Fischer. - I modsætning til EU, hvor Danmark er et lille land og har mindre repræsentation, og for eksempel Frankrig er større og dermed også større repræsentantion, har vi en bestyrelse med to repræsentanter for hver kommune. De drøfter sagerne og tager afgørelserne. Hvis det skal være anderledes må vedtægterne ændres, medgiver Gert Fischer, sådan som Christen Kristensen gav udtryk for forleden. Tilskud fjernet Christen Kristensen mener, at Renovest er et serviceorgan for kommunerne og hvert byråd må suverænt kunne bestemme, hvad Renovest skal i den enkelte kommune. Teknisk udvalg i Nibe har drøftet papirindsamlingen i kommunen på den baggrund, at Renovest har opsagt ordningen med ungdomsorganisationerne i Nibe med udgangen af i år. Men det passer ikke, fastslår Renovest' formand. - Jeg er ret sikker på, at det der hentydes til er den ordning, som tidligere var gældende i alle syv kommuner, hvor Renovest gav et tilskud til den frivillige indsamling af papir. Nibe kan ikke få et tilskud fra Renovest, når de andre kommuner ikke får det. - Hvordan det indamlede papir i NIbe kommune bliver honoreret, kan jeg ikke svare på lige på stående fod, slutter Gert Fischer, men det er sådan, at husstandene i Nibe må betale mere til dagrenovationen og genbrudspladsen, da der går en del papir til forbrændingen i Aars og det koster mere. Modsat slipper husstandene i de andre kommuner billigere for dagrenovation og genbrugsplads, da der i de andre kommuner bliver samlet mere papir ind til genbrug.