Lokalpolitik

Nibe kan være guldæg for Aalborg

Spørgsmål, hvad der er bedst for Nibe ved en kommunesammenlægning

NIBE:- Vi, Venstre i Nibe, skal være i omdrejninger, sætte dagsordenen og være foran, sagde Djon Fristrup Severinsen forleden, da han aflagde beretning på partiets generalforsamling på Hotel Phønix. Lokalt har partiet uændret omkring 120 medlemmer, hvilket formanden betegnede som tilfredsstillende. I årets løb er der arrangeret et par ture i partiet, konstaterede han og beskæftigede sig ellers mest med det kommende valg og kommunalreform. - Bliver der et almindeligt kommunevalg, bliver nuværende periode forlænget eller kommer den nye struktur at blive gennemført som forudsagt. Ingen kender svaret, konstaterede formanden. - Kommunevalget kan blive et strukturvalg, hvor vi skal vælge på et helt andet niveau og hvor vi skal være på tæerne for den indflydelse vi i Nibe har og bør have krav på. Mulighederne er mangfoldige og der er en masse i spil. Der ikke ingen, der rigtig ved noget som helst, hvad det hele ender ud i. Alle er jo stort set kun ude på rov. Der tegnes streger og diskuteres hvor rådhuset skal stå, men ingen taler om opgaver. Nogle taler kun med udgangspunkt i deres fremtidige politiske virke. Himmerlandskommunerne vil tror jeg, blive kommunerådspolitik på allerhøjeste plan, hvor den socialdemokratiske millimeterretfærdighed slår igennem og ikke et spørgsmål om, hvor pengene slår bedst til i kommunen. Vi skal kigge på alle muligheder - vi skal finde ulemper og fordele, lægge sammen og trække fra og så på bundlinien se: Hvad er bedst for Nibe kommune. Jeg tror på Aalborg - midlerne, mulighederne ligger her, Men jeg vil gerne se bundlinien, hvad betyder dette for Nibe kommune. Nibe har så meget at byde på, at vi kan og vil blive et guldæg for Aalborg som bosætningsby. Gunnar Larsen blev på generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem. Laursen sad i byrådet for Venstre i 20 år og var både formand for teknisk udvalg og socialudvalget.