Nibe

Nibe Seglet ikke kun for nibenitter

Lars Vedsteds mangeårige indsats med at skaffe Nibe omtale gav ham hæderstegnet.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

NORDJYSKES tidligere Nibeansvarlige, Lars Vedsted fik masser af ros fra Nibes tidligere borgmester, Jens Østergaard Madsen, der er tovholder i segllauget Foto: Flemming Møller Nielsen

Med tildeling af Nibe Segl nummer 26 til NORDJYSKES Nibe-ansvarlige gennem 16 år, Lars Vedsted, slog formanden for Segllauget, tidligere Nibe-borgmester Jens Østergaard Madsen fast, at det lokale hæderstegn ikke kun er for nibenitter. Lars Vedsted bor nemlig i Aalborg og er i øvrigt stoppet på avisen. Jens Østergaard Madsen fremhævede Lars Vedsteds mangeårige indsats med at skaffe Nibe omtale og ikke mindst promovere byen inde på redaktionen i Mediehuset på Langagervej. - Du har skaffet Nibe den ene flotte og smukke omtale efter den anden inde på mediehuset, både i avisen tv og radio, og uden dig og din indsats kunne vi i Nibe ikke have gennemført omstillingen fra at være et lille tillukket samfund, der havde nok i sig selv, til at være et åbent og integrerende samfund, sagde Jens Østergaard Madsen. Han fremhævede desuden Lars Vedsteds indsats i forbindelse med Nibe Festivalerne, hvor han har formået at skaffe mange eksklusive interviews med en række store kunstnere. Thomas Becker fik sit segl for en mangeårig indsats for Nibes og Nordjyllands musikliv gennem sin kompetente indsats som leder og lydmand af det lokale studie, Dreamland, der har gjort Nibe kendt over det meste af landet. - Der vel næppe et eneste nordjysk orkester, der ikke har fået en skive indspillet hos dig, sagde Jens Østergaard Madsen og fremhævede Thomas Beckers indsats for at føre tressertraditionen med Nibe i den musikalske førertrøje som Danmarks Liverpool videre. Niels Quist-Jensen fik sit segl som anerkendelse for den indsats, han har gjort for Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk, hvor han er forstander. - Trods strukturændringer og nedskæringer inden for området har du formået at skabe en stor og stærk landbrugsskole i Lundbæk, konstaterede Jens Østergaard Madsen og fremhævede desuden forstanderens store evne og vilje til at åbne skolen ud imod lokalsamfundet, der gennem årene har nydt godt af gæstfriheden i forbindelse med foredragsarrangenter, kunstudstillinger og meget mere. Med valget af en seglmodtager fra Aalborg, én fra den nære omegn og én fra Nibe by har laugsledelsen bestående af Peter Møller Madsen, Thorvald Odgaard, Jens-Anders Djernes og Jens Øster- gaard Madsen valgt at signalere, at Nibe Seglet ikke kun er for hjemfødte nibenitter, men en mulighed for alle, der bidrager til den positive udvikling i byen og dens nærmeste omegn. Traditionen tro blev seglene overrakt i forbindelse med en ceremoni i den gamle retssal på førstesalen i Tinghuset, hvor man denne gang havde skiftet den ellers vante champagne ud med juleøllen Rudolf fra Nibe Bryghus.Flemø