Nibe-skoler forringes ikke SKOLEUDGIFTER: I Nibe er der større udgifter pr. elev end i de andre kommuner i den nye storkommune. Men selvom eleverne fremover i gennemsnit vil koste det samme, betyder det ikke, at nogen stilles ringere end i dag

DET NYEAALBORG:Selvom det skulle ende med, at udgifterne pr. elev i folkeskolen bliver den samme for alle elever i den nye storkommune, så betyder det ikke, at eksempelvis eleverne i Nibes nuværende folkeskoler bliver ringere stillet, end de er i dag.Det er et spørgsmål om udregningsmetoden, og vi starter med et lille regnestykke. I Nibe er nettoudgiften pr. folkeskoleelev 52.295 kr., mens den i Aalborg er 46.058 kr. Men selvom udgifterne pr. elev gennemsnitligt vil blive udlignet ved kommunesammenlægningen, er der ikke grund til at frygte, at servicenivauet for eleverne på Nibes skoler bliver ringere, forklarer skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). - Nibe har færre elever pr. skole, end man har i Aalborg, og sådan bliver det formentlig ved med at være. Når kommunerne lægges sammen, bliver de en del af den store kasse, og udgiften pr. elev kommer ind i en større sammenhæng, siger Nils Bell. Når Nibe bliver en del af den nye storkommune vil udgifterne til skolerne i Nibe blive en mindre del af et stort budget. Derfor behøver skolerne i Nibe ikke at frygte, at der fremover vil være færre penge pr. elev, for udgifterne beregnes pr. elev i kommunerne, men det betyder ikke, at alle elever koster det samme. Også i Aalborg Kommune dækker gennemsnitstallet over forskellige udgifter pr. elev alt efter hvilken skole, man beregner udgifter fra. I praksis er udgifterne til en elev på kommunens mindre skoler nemlig mere, end de er på en stor skole. - Det er klart at eleverne koster mere på de små skoler, men det betyder ikke, at vi ikke skal blive ved med at have de små skoler, siger Nils Bell.