Turisme

Nibe Turistforening tilfreds med det nye Aalborg

Niels Pedersen fortsætter som formand for Turistforeningen for Nibe og Omegn, der bevarer sit navn, mens turistbureauet, der er foreningens vigtigste samarbejdspartner, skifter navn fra ETC Nibe til Infocenter Nibe.

Niels Pedersen fortsætter som formand for Turistforeningen for Nibe og Omegn, der bevarer sit navn, mens turistbureauet, der er foreningens vigtigste samarbejdspartner, skifter navn fra ETC Nibe til Infocenter Nibe.

NIBE:Selv om kommunesammenlægningen ved årsskiftet har stillet store krav til ledelsen i Nibe Turistforening, eller som den egentlig hedder Turistforeningen for Nibe og Omegn, så udtrykte formanden, Niels Pedersen, i sin årsberetning på generalforsamlingen forleden tilfredshed med sammenlægningsforløbet og den status, det gamle Nibe har fået i ny Aalborg Kommune. - Alle væsentlige strukturspørgsmål er afklaret - og vi har efter min opfattelse fået en særdeles fornuftig model at arbejde videre med i Nibe Turistforening, konstaterede Niels Pedersen. Han opridsede herefter nyordningen, der blandt andet går ud på, at det tidligere ETC (Erhvervs,- og Turistcenter) har skiftet navn til Infocenter Nibe og nu indgår som en del af Visit Aalborg, der danner paraply over hele området med tre infocentre, i henholdsvis Hals, Sejlflod og Nibe under sig. Han kunne desuden glæde tilhørerne med, at det lokale turistbureau fortsætter som hidtil i samme bygninger, der i øvrigt ejes af Nibe Erhvervsråd. Jette Grønhøj fortsætter som daglig leder, og så venter Niels Pedersen, at der pr. 1/4 kan ansættes en deltidsmedarbejder. - Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi ser en bevarelse af, gerne en styrkelse af Infocenter Nibe som måske allervigtigste opgave i fremtiden - og det er vores klare opfattelse, at vi her ikke blot har opbakning fra turistforeningens medlemsskare, men vel stort set fra alle her i Nibe, fastslog Niels Pedersen i den forbindelse. Han kom også ind på situationen for Nibe Udviklingsråd, der for 10 år siden opstod som et samarbejde mellem den gamle Nibe Kommune, turistforeningen, erhvervsrådet og Nibe Handelsforening, og som blandt andet har haft til opgave at drive ETC Nibe. Her kunne han glæde forsamlingen med, at alle de nævnte parter, bortset fra den nedlagte kommune, er enige om, at udviklingsrådet skal føres videre, og at man har indgået en aftale med Borgmesterkontoret om en fortsat tilknytning af erhvervskonsulent Finn Lange. Der var i øvrigt genvalg af alle til bestyrelsen, der efter konstitueringen forsat har Niels Pedersen som formand. Næstformand er Jacob Søndergaard (Nibe Avis), kasserer Hans Jørgen Søndergaard (Sølyst Camping, Poul Erik Sperling (Vildtfarm Nord) og arkæolog Peter Birkedahl. Flemø