Lokalpolitik

Nicolaj Holm formand for ny radikal fjordforening

HOBRO:De radikale omkring Mariager Fjord har slået sig sammen til en ny lokalforening, der dækker hele den nye fjordkommune. Forud for fusionen blev lokalforeningerne nedlagt. Nyvalgt formand for Det Radikale Venstre omkring Mariager Fjord er Nicolaj Holm, Hobro. Han var formand for lokalforeningen i Hobro og folketingskandidat. Nicolaj Holm er glad for, at den nye bestyrelse tæller medlemmer fra tre af de fire nuværende kommuner. Blot mangler man at få gang i de radikale i Hadsund Kommune. - For at tiltrække medlemmer fra lokalområderne har bestyrelsen besluttet at holde sine åbne bestyrelsesmøder i byerne rundt om fjorden, så man på skift kommer hele vejen rundt. Det skulle gerne få nye radikale af huse og øge opbakningen i hele Fjordkommunen, siger Nicolaj Holm. De andre, der blev valgt til bestyrelsen, er John Høgh, Hobro, Svend Mørk-Jensen, Arden, Claus Lilholdt Jacobsen, Arden, Karlo Jensen, Mariager, Lars Munkholt Sørensen, Hobro og Knud Brix Kjelgaard, Hobro. Partiet håber at blive repræsenteret med et par politikere til det kommende kommunalvalg. Nicolaj Holm mener, det er et realistisk mål, hvis tendensen fra det netop overståede valg til Folketinget ellers holder. Mariager Fjords Radikale Venstre har mange idéer til at skabe de bedste rammer for kommunens borgere. Foreningen vil forsøge at præge debatten med værdier og holdninger, frem for allerede nu at gå ind i enkeltsager og dermed risikere at havne i "sognepolitik". - Det Radikale Venstre går ind for nærdemokrati, hvilket i øvrigt er i modstrid med den politik regeringen i øjeblikket fører. VK-regeringen har med centralistiske beslutninger sat det lokale selvstyre ud af kraft og reduceret de kommunale politikeres indflydelse på lokale forhold. - Det jerngreb ønsker Det Radikale Venstre bliver løsnet, så man fremover kan føre en ordentlig lokalpolitik i de nye kommuner, lyder det fra den nye formand for Det Radikale Venstre omkring Mariager Fjor, Nicolaj Holm.