Nielsen Global Value gav 42 pct. i afkast

Investeringsforeningen Nielsen Global Value gav medlemmerne et positivt afkast sidste år på 41,6 pct. mod et negativt afkast på 11,2 pct. året forinden, viser regnskabet, der blev offentliggjort onsdag. Bag det høje afkast gemmer sig blandt andet en gevinst på 199,4 pct. i forbindelse med en investering i det tyske bryggeri Radeberger. Endvidere gav investeringen i morgenmadsproducenten Weetabix et afkast på 152,0 pct. Investeringsforeningen forvaltede ved udgangen af 2003 en medlemsformue på 395,3 mio. kr. mod 118,4 mio. kr. et år tidligere. Af regnskabet fremgår det endvidere, at foreningens formue for størstedelens vedkommende er placeret i finansaktier, som udgør godt 35 pct. af porteføljen. De største enkeltplaceringer er i Fairfax Financial Holding og DEPFA Bank, der udgør henholdsvis 5,09 pct. og 5,03 pct. af formuen. (RB-Børsen)