NIH vil ruste unge til at træffe valg

Nordjyllands Idrætshøjskole får ny skoleplan med nøgleordene idræt, sundhed og uddannelse

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev er godt rustet til fremtiden. Det forsikrede formand for skolens repræsentantskab, bankdirektør Vagn Jacobsen, på repræsentantskabsmødet. - Vi lagde i efteråret en plan for, hvordan og på hvilken måde vi ville udvikle en ny skoleplan og ny fagprofil på NIH. - Skolen har arbejdet sig frem til nogle nøgleord, som skal være kendetegnende for vores nye profil: Idræt, sundhed & uddannelse, fortalte Vagn Jacobsen. - Vi vil forsøge at udarbejde en skarpere profil, hvor der i højere grad gives mulighed for fordybelse, og så vil vi satse meget mere på at give tilbud til de unge, der står lige midt i livets svære valg: "Hvad vil jeg være?" . En platform for unge - Unge mennesker er i udpræget grad overladt til at skulle vælge. Det ved de godt, og de ved også godt, hvem der har ansvaret! - Vi skal forsøge at lave en platform, hvor de kan komme hos os og udvikle dem selv, erhverve sociale kompetencer, blive stærkere idrætsligt, erhverve kundskaber som idrætstræner og ikke mindst afprøve, hvilken rolle idrætten skal spille i deres fremtidige liv: Skal det være en hobby, skal det være en central del af uddannelsen, skal det alene være en sundhedsbestemt aktivitet? - Det er en spændende situation og vi glæder os til at kunne præsentere en ny skoleplan til januar 2006, sagde Vagn Jacobsen. Inden idrætshøjskolen er nået så langt er meget arbejde og mange tanker gået forud. Skriftlig opgave Forløbet begyndte med en skriftlig hjemmeopgave til alle lærere. - Målet var at gennemtænke og nedskrive skolens udvikling på det faglige felt. Alle skulle tage sit eget personlige udgangspunkt alt efter, hvor længe de har været her. - Det var en fin proces, hvor alle havde fået gjort status. Nogle syntes udvikling gik den rette vej. Andre at det var nemmere i "gamle dage", oplyste Vagn Jacobsen. - Målet var at få gjort status og sætte tanker i gang om det overordnede udviklingsforløb. Det synes jeg lykkedes og det var spændende dag med mange forskelligartede indslag. Anden runde var et temalærermøde om højskolerapporten. Målet var, at alle kendte rapportens muligheder og anbefalinger til bunds, så det kunne være grundlag for nye ideer. Tredje runde var en temadag om "tidens unge". Dagen var lagt i hænderne på Jens Christian Nielsen og Anne Kofoed fra Center for Ungdomsforskning. Tidens unge - De skulle bombardere os med input fra de mange undersøgelser, de foretager om ungdommen. - Vi fik mange billeder af tidens unge. Det viste sig i virkeligheden at vore egne analyser og forestillinger om ungdommen holdt meget godt stik. Men det var fint at få vore egne analyser verificeret og sat ind i en faglig og forskningsbaseret sammenhæng, tilføjer Vagn Jacobsen. Arbejdet bød også på en udviklingsdag med Jørgen Hedevang, der er proceskonsulent og virksomhedsudvikler. Han havde fået til opgave at styre gruppen gennem et ideland og frem mod konkrete og brugbare scenarier. Temadagen indledtes med afklaring af forventninger. - Det blev understreget, at udviklingen foregår i den ramme, der hedder idrætshøjskole og inden for det felt, der hedder undervisning og faglig profil. Vi arbejdede længe med at klargøre, hvem vore konkurrenter er. Hvordan vi kan definere det marked, vi agerer på. - Disse øvelser viste sig at være rigtig gode til at bevidstgøre om den lidt spegede situation højskolerne som samlet gruppe står i, sagde Vagn Jakobsen. Men med den nye skoleplan er NIH's fremtid måske ikke helt så speget.