Vold

Nikkede kontrollør en skalle

BROVST:En 52-årig mand fra Brovst er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 40 dages fængsel heraf 20 dage betinget. Den 52-årige var tiltalt for under en større fest i Brovst Hallen i februar i år at have nikket en kontrollør en skalle. Under et heldags retsmøde, hvor adskillige vidner blev afhørt, fremgik det, at det egentlig var tiltaltes to sønner, der var den indirekte årsag til voldsepisoden. De havde i aftenens løb været opstemte, og kontrollørerne havde - efter henstilling fra personalet - bedt dem om at dæmpe sig lidt. Det resulterede i, at kontrollørerne havde fået opfattelsen af, at der var optræk til uro, derfor havde de trukket sig lidt tilbage. Men de blev opsøgt af tiltaltes kone, der ønskede at få at vide, hvorfor de var efter hendes sønner. Efter hendes forklaring havde den ene af kontrollørerne skubbet hende, så hun faldt ned over nogle bænke. Det blev tiltalte fortørnet over, og efter kontrollørernes forklaringer havde han nikket den ene kontrollør en skalle, så hans briller blev ødelagt. Det var en enig domsmandsret, der fandt tiltalte skyldig. Men dommerne var ikke enige i strafudmålingen. To af dommerne stemte for, at halvdelen af fængselsdommen skulle være betinget, hvorimod den tredie mente, at alle 40 dage skulle være ubetinget. Ud over fængselsdommen med prøvetid på et år blev tiltalte idømt en bøde på 2000 kroner. Og han skal betale sagens omkostninger. Og inden 14 dage skal han udrede en erstatning på 715,30 kroner for kontrollørens ødelagte briller. Tiltalte vil overveje en anke til landsretten.