Ingeniørvirksomhed

Niras køber firma i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Med opkøbet af den rådgivende ingeniørvirksomhed Heilskov & Co. styrker ingeniørkoncernen Niras sin markedsposition i Frederikshavn Kommune. NIRAS har gennem mange år været repræsenteret i Østvendsyssel med kontorer i både Sæby og Frederikshavn og ved overtagelsen af Heilskov & Co. samles aktiviteterne på ét kontor. Det nye kontor kommer til at beskæftige 10 medarbejdere og bliver dermed områdets førende rådgivende ingeniørvirksomhed. Heilskov & Co. har drevet rådgivende ingeniørvirksomhed fra Frederikshavn siden 1953 og er således med til at styrke Niras’ forankring i regionen. De hidtidige ejere af Heilskov & Co., Jens Chr. Jensen og Morten Grønning Jensen, ser udviklingen som en naturlig del af det glidende generationsskifte, der over en årrække har været i gang i virksomheden. Jens Chr. Jensen har således valgt at trække sig tilbage fra daglig drift, og Morten Grønning Jensen bliver den fremtidige kontorleder af Niras-kontoret i Frederikshavn. Poul Arendrup fra kontoret i Sæby og Flemming Hartmann Jensen fra kontoret i Frederikshavn fortsætter i deres nuværende ledelsesfunktioner, og de indgår sammen med Morten Grønning Jensen fremover i ledergruppen i Niras-afdelingen for Byggeri og Industri i Nordjylland. På landsplan har Niras mere end 950 medarbejdere med kompetencer og viden inden for de almindelige og en lang række specielle ingeniørdiscipliner, projektledelse samt udvikling af menneskelige ressourcer.