Nisserne må vige

JUL:Jul, med nisse- og julemand, fjerner opmærksomheden fra det egentlige, at Jesus kom til verden. Mange tror ganske enkelt ikke på historien og klynger sig derfor til nisserne. I Salme 87, i bibeloversættelsen af 1931, står der: "Herren tæller efter i folkeslagenes liste: én fødtes her, en anden der. Syngende og dansende siger de: "Alle mine kilder er i dig!" Når vi går omkring juletræet og synger: "Et barn er født i Bethlehem". må nisserne vige for Jesus, i hvem kilderne er til det evige liv, der begynder her. Som det eneste menneske levede Jesus op til Guds standard; så der er ingen vej uden om Jesus. Den, der elsker ham, er også kendt af ham - af Gud. Meningen med, at én fødtes her, og en anden der, må bero på, hvor modtagelige vi er for Guds kald til omvendelse, genfødelse. En proces, der kan være langvarig eller ske i et nu. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det bliver de ikke, så det er op til den enkelte at åbne sig og lade Gud komme til at gøre den største del af arbejdet. Mød op i kirken og lad juleevangeliet tale til dig: "Os er i dag en frelser født".