Kristendom

Nisserne på spil

LØKKEN:Ang. hængt nisse: Løkken Frikirke giver forklaringen: "I kristendommens første tid var der en stor intern diskussion om de kristne, som ikke var jøder, også skulle overholde de ti bud og Moseloven. Spørgsmålet blev afklaret på det store apostelmøde i Jerusalem. Konklusionen var, at ikke-jøder er fritaget fra alle de jødiske regler og bud. Der var kun to af de ti bud som apostlene pålægger os at overholde, ud over det Jesus har sagt, at vi skal holde os fra afguder (husånder/nisser) og at vi ikke må begå utugt (sex uden for ægteskabet). Det er slående, at netop de to bud, som vi skal overholde, er det, som Djævelen i særlig grad sætter ind med i julemåneden; netop i den tid, hvor vi fejrer Jesu fødsel på jorden." N.B.: At nisserne er på spil ses af, at der i den periode på året, vi er i nu, bliver købt flest dna-tests. Mange mænd vil nemlig gerne have garanti for, at de rent faktisk er biologisk far til deres nyfødte.