Niveauet for genoptræning er højnet

GENOPTRÆNING:Mette Schrøder (regionsformand for Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord) rejser i NORDJYSKE den 27. november en lang række spørgsmål i forhold til genoptræningsområdet i Aalborg Kommune. Hun er utilfreds med at, det ser ud til, at der bliver et mindreforbrug på mellem 1¿3 mio. på Aalborg Kommunes budget for den genoptræning, der bliver bevilget under sundhedsloven. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om borgerne får den genoptræning de har krav på. Hun er utilfreds med organiseringen af genoptræningen og vil gerne have ansat flere terapeuter og konsulenter til at styre genoptræningen. Jeg må ærligt indrømme, at jeg har svært ved at forstå flere af Mette Schrøders mange spørgsmål. For det første er genoptræning under sundhedsloven skruet sådan sammen, at det ikke er Aalborg Kommune, der ordinerer hvilke genoptræningsydelser de enkelte patienter skal have. Det gør lægerne, der i forbindelse med udskrivningen af patienterne får udarbejdet en genoptræningsplan som fremsendes til kommunen. Det er med andre ord lægerne, der definerer, hvilke genoptræningsydelser de enkelte patienter skal have, og det er jeg i øvrigt ganske tryk ved. Det har også betydet, at der på landsplan såvel som i Region Nordjylland har været en kraftig stigning i niveauet for genoptræning, som lægerne ordinerer, men som kommunerne betaler for. Aalborg Kommune afsatte ganske mange penge til genoptræning under sundhedsloven i forventning om, at kommunen ville få mange udgifter. Det ser pt. ud til, at ikke alle pengene bliver brugt, men der er en klart stigende tendens, hvilket betyder, at Aalborg Kommune i forbindelse med budget 2008, har afsat yderligere 5 mio. til genoptræning under sundhedsloven. Dertil kommer, at Aalborg byråd har vedtaget, at udgifter til genoptræning under sundhedsloven er kommunekassegaranterede. De betyder med andre ord, at hvis der bliver brug for flere penge til genoptræning p.g.a. flere genoptræningsplaner, bliver pengene fundet, for patienterne skal naturligvis have den genoptræning, de har brug for. Set fra mit bord får patienterne med andre ord de genoptræningsydelser, de er blevet bevilget i lægernes genoptræningsplaner. Der bliver heller ikke sparet på genoptræningen, men tværtimod tilført flere penge. Sidst men ikke mindst er hele den patientrettede forebyggelse i Aalborg Kommune i en voldsom udvikling med mange nye tiltag for hjerte-kar-, kræft- og KOL patienter, hvilket er rigtigt positivt for de mange mennesker, der we ramt af de pågældende sygdomme. Aalborg Kommune har planer for en yderligere udbygning af rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen, og jeg vil i denne forbindelse meget gerne indbyde både ergoterapeut- og fysioterapeutforeningen til møde, får at få deres input til, hvordan vi bedst styrker forebyggelsen og genoptræningen i Aalborg Kommune.