EMNER

Niveauet lagt for begravelseshjælp

Politikerne har fastlagt niveauet for, hvad der ydes i begravelseshjælp. Arkivfoto

Politikerne har fastlagt niveauet for, hvad der ydes i begravelseshjælp. Arkivfoto

HJØRRING:Der er to situationer, hvor kommunen træder til og yder tilskud til begravelser. I den ene kan pårørende til afdøde søge kommunen om hjælp til udgifterne til begravelsen, der kan højst ydes 8600 kroner og beløbet afhænger af, om der er formue. Den anden situation handler om afdøde, der ingen pårørende har. Den slags sager vil der være 15 til 20 af om året i Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget har nu besluttet, at begravelseshjælpen maksimalt kan udgøre 15.000 kroner. Dog kan der gives ekstra tilskud til tømning af afdødes lejlighed og eventuelt en ekstra stor kiste, hvis det er nødvendigt. - anton