NNF i fusion

NNF Hjørring har på en ekstraordinær generalforsamling godkendt, at fagforeningen går ind i en stor nordjysk afdeling, som får et fælles kontor i Nr. Sundby.

Fagforeningen i Hjørring er den anden af de fem nordjyske NNF-afdelinger, som går ind for fusionen. Den første er Sæby-afdelingen og desuden skal der være besluttende møder i Nr. Sundby, Thisted og Hobro. Selve fusionsgeneralforsamlingen foregår 6. december i Nr. Sundby. - Det er ofte sådant, at når der laves en fusion, så bliver der nedlagt lokale kontorer. Vi vil prøve at bevare den lokale kontakt til medlemmerne ved fortsat at holde de lokale kontorer åbent. Også selv om det bliver lidt dyrere end med et stort kontor i Nr. Sundby, siger afdelingsformanden Ove Møller Christensen. Den fusionerede afdeling får navnet Fødevareforbundet NNF Nordjylland og med 5800 medlemmer. Herunder med 700 fra Hjørring-afdelingen. Et nej fra en enkelt afdeling kan ikke stoppe planen om at fusionere. - For de fleste medlemmer får fusionen ikke umiddelbart nogen betydning, men efter lukningen af slagteriet i Hjørring fik en del slagteriarbejdere arbejde på slagteriet i Sæby. De skulle være medlem af Sæby-afdelingen. Efter fusionen behøver de ikke længere at tage til Sæby, hvis de skal i kontakt med fagforeningen, oplyser han. Det vil også være sådant at man i Hjørring vil køre videre med de aktiviteter som NNF Hjørring hidtil at gennemført. Fra Hjørring er der udpeget tre personer med stor kontaktflade til den bestyrelse, som skal sidde frem til generalforsamlingen i 2010. Slagtergruppen indstiller Bøje Sørensen, bagergruppen Inga Kjærgaard og mejerigruppen har peget på Svend Petersen. For Ove Møller Christensen betyder fusionen et farvel til den formandspost, som han første gang blev valgt til i 1981.